Thứ Sáu, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Văn bản của BHXH Việt Nam

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
804/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 13/03/2018
54/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội 05/01/2018
5858/Ctr-BHXH Chương trình Công tác thông tin, truyền thông năm 2018 28/12/2017
228/QĐ-BHXH Quyết đinh Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam 13/02/2018
229/QĐ-BHXH V/v Quyết định Ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội 13/02/2018
621/BHXH-CSYT V/v Giám định các nội dung chưa đúng quy định trong thanh toán KCB BHYT 26/02/2018
234/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 23/02/2018
765/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động thương binh xã hội 08/03/2018
637/BHXH-TT V/v công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam 02/03/2017
01-DTTS-ĐGXH Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam 17/02/2017
DM_TTHC Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 09/01/2017
3220/BHXH-CSXH V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016 24/08/2016
917/QĐ-BHXH Quyết định ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 20/06/2016
2046/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT 06/06/2016
 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344959
Hôm nay: 84Theo tuần: 463Theo tháng: 2227