Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN

17

Tên thủ tục hành chính

Truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN

 

Trình tự thực hiện

a) Người sử dụng lao động:

- Lập đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc truy đóng theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ở phần dưới đây nộp cơ quan BHXH.

b) Cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận danh sách, kiểm tra đối chiếu lao động đề nghị giảm với hồ sơ kèm theo.

- Ký duyệt vào danh sách trả lại đơn vị sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Mẫu 3a-TBH “Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH,BHYT,BHTN”

2. Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH,BHYT,BHTN” của người lao động do người lao động kê khai; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp sổ BHXH.

3. Công văn của người sử dụng lao động đề nghị truy đóng BHXH.

4. Hồ sơ liên quan đến việc truy đóng của người lao động như: Quyết định, Hợp đồng lao động, Bảng lương thanh toán tiền lương, tiền công trong thời gian truy đóng.

b) Số lượng : Điểm 1,2: 03 bộ; điểm 3,4 : 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Cớ quan BHXH

 

Kết quả thực hiệ TTHC

Mẫu 3a – TBH “Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH,BHYT,BHTN”

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN”

2. Mẫu 3a – TBH “Danh sách lao động điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN”

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Truy thu thời gian trước tháng 01/1995 phải có ý kiến của BHXH Việt Nam.

 

Số lượt truy cập:

127208
Hôm nay: 1722Theo tuần: 9177Theo tháng: 41356