Thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động (thôi việc, chuyển công tác,…)

10

Tên thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động (thôi việc, chuyển công tác,…)

 

Trình tự thực hiện

a) Đối với người sử dụng lao động:

-Lập 03 bản: “Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 03a-TBH).

b) Đối với cơ quan BHXH

- Tiếp nhận danh sách, kiểm tra đối chiếu lao động đề nghị giảm với hồ sơ kèm theo.

- Ký, duyệt vào danh sách trả lại đơn vị sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Mẫu 03a-TBH “Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN”

2.Quyết định thôi việc, chuyển công tác, chấm dứt HĐLĐ…;

3. Mẫu C66-HD, C67-HD, C7-HD (nếu người lao động nghỉ việc do Thai sản, ốm đau)

4. Sổ BHXH

5. Thẻ BHYT; (Trừ các trường hợp tạm nghỉ việc do ốm, thai sản không thu hồi thẻ BHYT)

b) Số lượng hồ sơ: điểm 1 : 03 (bộ); điểm 2,3,4,5 :01 (bộ).

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan BHXH

 

Kết quả thực hiện TTHC

Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 03a-TBH)

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 03a-TBH)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không

 

 

Số lượt truy cập:

126826
Hôm nay: 1769Theo tuần: 5354Theo tháng: 37533