Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

1. Hồ sơ đăng ký tham BHXH, BHYT bắt buộc:
- Danh sách người lao động tham gia BHXH do người sử dụng lao động lập (theo mẫu số 02a-TBH),2 bản;
- Tờ khai tham gia BHXH-BHYT của người lao động do người lao động kê khai (theo mẫu 01-TBH) 3 bản; - Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia BHXH lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động, 01 bản.
2. Hồ sơ điều chỉnh tăng lao động tham gia BHXH, BHYT:
- Danh sách người lao động tham gia BHXH do người sử dụng lao động lập (theo mẫu số 02a-TBH) 2 bản;
- Tờ khai tham gia BHXH-BHYT của người lao động do người lao động kê khai (theo mẫu số 01-TBH) 4 bản;
- Bản sao một trong các giấy tờ: Quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển hoặc hợp đồng lao động;
3. Hồ sơ điều chỉnh lao động, quỹ lương trích nộp BHXH, BHYT:
- Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc (theo mẫu số 03-TBH), 2 bản;
- Một trong các giấy tờ sau: quyết định tăng- giảm lương; Quyết định thuyên chuyển; Danh sách chuyển xếp lương; Hợp đồng lao động; quyết định nghỉ việc, 01 bản.
Lưu ý: 1 Trường hợp giảm lao động nghỉ việc kè, theo thẻ BHYT và sổ BHXH để chốt sổ.
2 Trường hợp giảm lao động do nghỉ thai sản, ốm kèm theo bản photo giấy chứng sinh, giấy nghỉ ốm.
3. Trường hợp tăng lao động ( đã có sổ BHXH) thì phải kèm theo sổ và bản quá trình đóng BHXH từ đơn vị cũ.
4. Hồ sơ chỉ tham gia BHYT bắt buộc:
- Danh sách người tham gia BHYT bắt buộc (theo mẫu số 02b-TBH),
3 bản. 4 Hồ sơ điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH-BHYT bắt buộc:
- Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH-BHYT bắt buộc do người sử dụng lao động lập (theo mẫu số 03b-TBH), 3 bản;
- Bản sao các giấy tờ liên quan đến nhân thân, sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc gia hạn thẻ BHYT như: Hồ sơ tư pháp, giấy khai sinh, các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan;
- Công văn đề nghị điều chỉnh của đơn vị.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344699
Hôm nay: 75Theo tuần: 348Theo tháng: 2385