Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Đăng ký giao dịch điện tử

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ngày có hiệu lực

1

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

01/5/2015

2

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

4

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

343501
Hôm nay: 3Theo tuần: 462Theo tháng: 1382