Chủ Nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2014

Quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

 

 

1- Trách nhiệm của người lao động:

- Người lao động đang làm việc: Nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định cho người sử dụng lao động.

- Người lao động đã thôi việc: Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Bảo hiểm xã hội huyện) nơi cư trú.

2- Trách nhiệm của người sử dụng lao động:

- Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động hoặc từ người cha, người nuôi dưỡng đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết theo quy định.

- Kiểm tra thủ tục hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản của từng người lao động, nếu đảm bảo hồ sơ theo theo đúng quy định thì giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động.

- Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định số người lao động và số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định và chi trả trợ cấp.

- Hàng quý (hoặc hàng tháng), người sử dụng lao động lập 03 bản danh sách theo mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD và mẫu số C70a-HD kèm theo hồ sơ ốm đau, thai sản của từng người lao động nộp cho Bảo hiểm xã hội huyện hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội để xét duyệt và quyết toán kinh phí chi chế độ ốm đau, thai sản.

- Lưu trữ hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ đối với từng người lao động; danh sách đề nghị theo mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD C70a-HD; danh sách được duyệt theo mẫu số C66b-HD, C67b-HD, C68b-HD, C69b-HD C70b-HD) và thông báo quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản theo mẫu số C71-HD.

 

Số lượt truy cập:

126220
Hôm nay: 350Theo tuần: 11075Theo tháng: 31479