Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần

 

 

1- Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, hết tuổi lao động: (107)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (01 bản chính);

2- Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên: (108)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (01 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản chính);

3- Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, đi nước ngoài định cư: (109)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (01 bản chính);

- Giấy được định cư ở nước ngoài (01 bản sao);

4- Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc, đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH đi nước ngoài định cư: (110)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động hoặc quyết định xuất ngũ, phục viên(01 bản sao);

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (01 bản chính).

5- Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc, đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH: (111)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động hoặc quyết định xuất ngũ, phục viên(01 bản sao);

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (01 bản chính).

 

Số lượt truy cập:

126003
Hôm nay: 1347Theo tuần: 8905Theo tháng: 29309