Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

 

 

1- Hồ sơ hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau gồm: (83)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau do người sử dụng lao động lập (mẫu số C68a-HD, 03 bản chính).

2- Hồ sơ hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau thai sản gồm: (84)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C69a-HD, 03 bản chính).

3- Hồ sơ hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gồm: (85)

- Biên bản giám định y khoa hoặc Quyết định hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (01 bản sao).

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD, 03 bản chính).

 

Số lượt truy cập:

126918
Hôm nay: 754Theo tuần: 6277Theo tháng: 38456