Thứ Năm, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

 

 

1- Lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì hồ sơ hưởng gồm: (74)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số C65-HD) hoặc giấy ra viện (bản chính);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, 03 bản chính);

2- Lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, hồ sơ gồm: (75, 76, 77)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (01 bản sao).

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, 03 bản chính);

Ngoài ra, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì hồ sơ có thêm:

- Lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi  có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì có thêm giấy xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc của người lao động (01 bản chính)

- Lao động nữ là người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là thương binh, hoặc người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì có thêm Giấy chứng nhận thương tật hoặc biên bản của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản sao).

3- Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, hồ sơ gồm: (78)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (01 bản sao);

- Hồ sơ nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật (01 bản sao);

- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về nghỉ việc để nuôi con nuôi (01 bản chính);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, 03 bản chính).

4- Người lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết, hồ sơ gồm: (79)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (01 bản sao);

- Giấy chứng tử của con (01 bản sao);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, 03 bản chính).

5- Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp đến khi con đủ 4 tháng tuổi: (80, 81, 82)

a- Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội của người mẹ (01 bản chính);

- Sổ bảo hiểm xã hội của người cha (01 bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (01 bản sao);

- Giấy chứng tử của người mẹ (01 bản sao)

- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về người cha nghỉ việc để nuôi con ( 01 bản chính);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, 03 bản chính).

b- Trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội của người mẹ (01 bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (01 bản sao);

- Giấy chứng tử của người mẹ (01 bản sao)

- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng nuôi con (01 bản chính).

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, 03 bản chính).

c- Trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội của người cha (01 bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (01 bản sao);

- Giấy chứng tử của người mẹ (01 bản sao)

- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về người cha nghỉ việc để nuôi con ( 01 bản chính);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, 03 bản chính).

6- Người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi, hồ sơ gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (01 bản sao);

- Đơn đề nghị giải quyết chế độ thai sản ( 01 bản);

Đối với người lao động nhận con nuôi thì có thêm hồ sơ nhận con nuôi theo quy định của pháp luật (01 bản sao).

 

Số lượt truy cập:

125675
Hôm nay: 162Theo tuần: 5624Theo tháng: 26028