Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như thế nào?
Thứ Hai, ngày 20 tháng 08 năm 2018
In

 

Câu hỏi 33: Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

1. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp;

2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền;

3. Thực hiện báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345746
Hôm nay: 56Theo tuần: 56Theo tháng: 1813