Chủ Nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
In

 

Câu hỏi 32: Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức nghiên cứu, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện công tác thống kê;

3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp;

5. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm thất nghiệp;

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

343518
Hôm nay: 79Theo tuần: 630Theo tháng: 1550