Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2017
In

 

Câu hỏi 31: Các hành vi gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì các hành vi bị nghiêm cấm gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động bao gồm:

1. Gây khó khăn, cản trở, làm chậm việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

2. Gây phiền hà, trở ngại trong việc thực hiện trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

3. Không cấp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc không trả hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định.

 
Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

334347
Hôm nay: 1165Theo tuần: 4386Theo tháng: 43712