Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017
In

 

Câu hỏi 29: Các hành vi bị nghiêm cấm về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì các hành vi bị nghiêm cấm về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp gồm:

1. Không đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đúng thời gian quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người lao động thuộc đối tượng áp dụng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 2 Nghị định này.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

342974
Hôm nay: 11Theo tuần: 383Theo tháng: 1775