Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
In

 

Câu hỏi 26: Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc thu, chi, quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và được mở tài khoản tiền gửi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước và hệ thống Ngân hàng thương mại của Nhà nước. Số dư trên tài khoản tiền gửi được hưởng lãi suất tiền gửi theo quy định của Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại nhà nước.

2. Hàng năm, tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thu, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; chi quản lý theo quy định.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345463
Hôm nay: 89Theo tuần: 458Theo tháng: 1705