Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018
In

 

Câu hỏi 25: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 103 của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 28 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:

1. Trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

2. Hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

3. Hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

4. Chi đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

5. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

6. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346549
Hôm nay: 71Theo tuần: 259Theo tháng: 1296