Thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017
In

 

Câu hỏi 25: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 103 của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 28 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:

1. Trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

2. Hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

3. Hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

4. Chi đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

5. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

6. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.


Các tin khác

 

Số lượt truy cập:

323036
Hôm nay: 426Theo tuần: 2568Theo tháng: 45619