Thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017
In

 

Câu hỏi 24: Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 102 của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 25 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì nguồn hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:

1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Hàng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.

4. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.

5. Các nguồn thu hợp pháp khác.


Các tin khác

 

Số lượt truy cập:

323036
Hôm nay: 426Theo tuần: 2568Theo tháng: 45619