Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2017
In

 

Câu hỏi 18: Quyền của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì quyền của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Từ chối yêu cầu hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

2. Giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

4. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 
Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

334347
Hôm nay: 1161Theo tuần: 4382Theo tháng: 43708