Chủ Nhật, ngày 18 tháng 02 năm 2018
In

 

Câu hỏi 16: Quyền của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì quyền của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi người lao động, cơ quan lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm các quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Các quyền khác theo quy định.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344086
Hôm nay: 66Theo tuần: 610Theo tháng: 1623