Thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2018
#. Tiêu đề của danh mục
1 MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ BHYT
2 DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
3 Vì sao phải bắt buộc mua BHYT theo hộ gia đình?
4 Khi nghỉ việc, trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH, nếu không may người lao động từ trần thì có bị mất quyền lợi BHXH một lần?
5 Trường hợp người lao động không đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu thì bảo lưu thời gian đã đóng BHXH có lợi gì?
6 Luật BHXH năm 2014 so với Luật BHXH năm 2006 có quy định chế độ BHXH một lần có lợi gì hơn người lao động?
7 Luật BHXH năm 2014 có bỏ quyền lợi được hưởng chế độ thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe không?
8 Những quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014?
9 Đơn vị tôi đã làm thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động, nay người lao động cung cấp sổ BHXH cũ. Như vậy người lao động có 02 sổ, đơn vị tôi phải làm thủ tục gì?
10 Tôi nghe nói nếu đi KCB không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT (KCB vượt tuyến hoặc KCB trái tuyến) cũng được hưởng quyền lợi về BHYT. Vậy có đúng không? mức được hưởng như thế nào và phải xuất trình những thủ tục gì để được hưởng BHYT?
11 Tôi mới tham gia BHYT tự nguyện nhân dân từ cuối năm 2013, xin cho hỏi khi tôi đi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT để được hưởng BHYT tôi phải xuất trình những giấy tờ gì? quyền lợi được hưởng như thế nào?
12 Quy định về việc ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH như thế nào?
13 Sau ngày chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo lịch quy định chi trả. Tôi có nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH không?
14 Tôi làm việc và đóng BHXH tại công ty A từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2013; tháng 11/2013 tôi nghị việc tại công ty A, nhưng đến nay tôi chưa nhận được Sổ BHXH. Tôi phải làm thủ tục gì và liên hệ ở đâu để được nhận sổ BHXH?
15 Tôi đóng BHXH bắt buộc ở 1 công ty được 01 năm, sau đó xin nghỉ việc. Nay tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện, tôi có được cộng nối thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó vào không? Thủ tục tham gia như thế nào? Liên hệ ở đâu?
16 Chúng tôi tham gia BHXH theo hệ số lương của nhà nước, từ tháng 7/2013 trở đi có một trường hợp người lao động nghỉ hưu thì Bảo hiểm xã hội tỉnh lại giải quyết trên mức lương tối thiểu cũ là 1.050.000 đ. Xin hỏi tại sao lại giải quyết như vậy?
17 Tôi tham gia công tác giảng dạy được 24 năm, sau đó chuyển sang làm công tác tại Phòng Giáo dục huyện và nghỉ hưu vào tháng 03/2009. Xin hỏi, trường hợp của Tôi có được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg hay không ?
18 Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần hai về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
19 Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
20 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
21 Đối tượng khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp là những đối tượng nào?
22 Đối tượng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm thất nghiệp là những đối tượng nào?
23 Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp có các nhiệm vụ gì?
24 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
25 Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như thế nào?
26 Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào?
27 Các hành vi gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động được quy định cụ thể như thế nào?
28 Các hành vi bị nghiêm cấm về việc gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
29 Các hành vi bị nghiêm cấm về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
30 Kế hoạch tài chính thu, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
31 Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
32 Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
33 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?
34 Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
35 Trách nhiệm của Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
36 Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
37 Quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
38 Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
39 Lao động nữ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian nghỉ thai sản?
40 Hợp đồng lao động nào với người lao động thì chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm y tế. Nếu chủ sử dụng lao động không chấp hành về quy định đóng phí bảo hiểm này thì có chế tài xử lý không?
41 Trách nhiệm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
42 Quyền của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
43 Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
44 Quyền của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
45 Trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
46 Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
47 Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344105
Hôm nay: 77Theo tuần: 166Theo tháng: 1815