Thứ Ba, ngày 30 tháng 08 năm 2016

Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-BHXH-TCCB ngày 20/7/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 9/1995, trên cơ sở tiếp nhận công tác Bảo hiểm xã hội từ Sở Lao động – Thương binh & Xã hội và Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận nhiệm vụ thu BHXH từ Sở Tài chính vật giá và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 01/2003 BHXH tỉnh Lâm đồng tiếp nhận thêm nhiệm vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ BHYT Lâm đồng theo quyết định số 20/2002/QĐ- TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ V/v chuyển giao BHYT Việt nam sang BHXH Việt nam. Kể từ đó chức năng chính thức của BHXH tỉnh Lâm đồng là giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế); Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lúc mới bắt đầu hoạt động (tháng 9/1995) đội ngũ cán bộ công chức của BHXH Lâm đồng từ huyện đến tỉnh chỉ có 37 người nhận bàn giao từ 2 ngành Lao động và Liên đoàn lao động làm việc tại 4 phòng chuyên môn và 11 BHXH huyện, thị, thành phố Đà lạt. Đến nay cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có 178 người, làm việc tại 9 phòng chuyên môn và 12 BHXH huyện, thị, thành phố Đà lạt. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động BHXH tỉnh Lâm đồng luôn tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Số đối tượng tham gia không ngừng được mở rộng, số thu BHXH, BHTN, BHYT năm sau đều cao hơn năm trước. Chi trả các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, đảm bảo an toàn. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT kịp thời, đảm bảo chế độ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm và đẩy mạnh.v.v. Nhìn chung trong suốt quá trình hoạt động vừa qua, BHXH Lâm đồng thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và sự phối hợp của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức BHXH từ huyện đến tỉnh hàng năm BHXH đều hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định, phát triển tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

 

Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm đồng

 

I. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ :

 

1. PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

Điện thoại: 0(63) 2221351

 

2. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 0(63)3827558; Fax: 0(63)3835560

 

3. PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH

Điện thoại: 0(63)3828392;

 

4. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT

Điện thoại: 0(63)3832632;

 

5. PHÒNG THU

Điện thoại: 0(63)3828391

 

6. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

Điện thoại: 0(63)3833391

 

7. PHÒNG KIỂM TRA

Điện thoại: 0(63)3832499

 

8. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại: 0(63) 3821154 - 0(63) 2227771

 

9. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0(63) 3828390

 

II. BHXH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:

 

1. BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 3 Phạm Ngũ Lão- Thành phố Đà lạt- tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3827399; 0(63)3820932

 

2. BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Địa chỉ: Số 9 Kim đồng- TP. Bảo lộc- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3863029; 0(63)3862796

 

3. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LẠC DƯƠNG

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương- Huyện Lạc dương- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3839103; 0(63)3839246

 

4. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Địa chỉ: Lô 90 Lê Hồng Phong- Thị trấn Liên nghĩa- Huyện Đức trọng- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3844349; 0(63)3844590.

 

5. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Mỹ- Huyện Đơn dương- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3847023; 0(63)3847686, email: bhxhddg@vnn.vn

 

6. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LÂM HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Đinh Văn- Huyện Lâm hà- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3850163; 0(63)3850980

 

7. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐAM RÔNG

Địa chỉ: Xã Liêng Srenh- Huyện Đam rông- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3698191

 

8. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DI LINH

Địa chỉ: Khu 10, Quốc lộ 20- Thị trấn Di linh- Huyện Di linh- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3766949; 0(63)3870736

 

9. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Thị trấn Lộc thắng- Huyện Bảo lâm- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3877088; 0(63)3877126.

 

10. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẠ HUOAI

Địa chỉ: Thị trấn Maddaguôi- Huyện Đạ huoai- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3874035; 0(63)3875794.

 

11. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẠ TẺH

Địa chỉ: Khu phố 5, đường ¾- Thị trấn Đạ tẻh- Huyện Đạ tẻh- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3880810; 0(63)3880399

 

12. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CÁT TIÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đồng nai- Huyện Cát tiên- Tỉnh Lâm đồng.

Điện thoại: 0(63)3884189; 0(63)3884124.

 

Số lượt truy cập:

284392
Hôm nay: 2094Theo tuần: 4892Theo tháng: 69483