Danh mục Cơ sở khám chữa bệnh tại Lâm Đồng
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Danh mục Cơ sở khám chữa bệnh tại Lâm Đồng

STT

Tên cơ sở KCB

Mã cơ sở KCB

Địa chỉ

1

Trung tâm y tế Đà Lạt

68003

09 Nguyễn Văn Cừ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

2

Phòng khám đa khoa khu vực Trại Mát

68004

Tổ Đa Phước 2 - Trại Mát - P11 - Đà Lạt - Lâm Đồng

3

Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Trường

68005

Thôn Trường Xuân 1 - Xã Xuân Trường - Đà Lạt - Lâm Đồng

4

Nhà hộ sinh thành phố

68006

17 Phan Đình Phùng - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

5

Trạm y tế phường 12

68007

Tổ Thái Thịnh - Thái Phiên - P12 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

6

Trạm y tế xã Xuân Thọ

68009

Thôn Lộc Quý - Xã Xuân Thọ - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

7

Bệnh xá Học viện Lục quân -Đà Lạt

68010

1 Chi Lăng - P9 - Đà Lạt - Lâm Đồng

8

Trạm y tế xã Tà Nung

68011

Thôn 3 - Xã Tà Nung - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

9

Trạm y tế phường 10

68012

49 Phạm Hồng Thái - P10 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

10

Trạm y tế phường 4

68013

2/5 Lê Hồng Phong - P4 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

11

Trạm y tế phường 5

68014

44 Hoàng Diệu - P5 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

12

Trạm y tế phường 1

68015

99 Phan Đình Phùng - P1 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

13

Trạm y tế phường 2

68016

Nguyễn Lương Bằng - P2 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

14

Trạm y tế phường 9

68017

11 Quang Trung - P9 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

15

Trạm y tế phường 3

68018

15 Nhà Chung - P3 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

16

Trạm y tế phường 6

68019

06 Thi Sách - P6 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

17

Trạm y tế phường 7

68020

07 Nguyễn Siêu - P7 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

18

Trạm y tế phường 8

68021

130 Phù Đổng Thiên Vương - P8 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

19

Trạm y tế phường 11 Đà Lạt

68022

Tổ Đa Phước 2 - P11 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

20

Trạm y tế xã Hiệp Thạnh

68023

Xã Hiệp Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

21

Trạm y tế thị trấn Đạ Tẻh

68025

Thị Trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

22

Trạm y tế xã Trạm Hành

68034

Thôn Phát Chi - Xã Trạm Hành - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

23

Trạm y tế xã Đa Quyn

68035

Xã Đa Quyn - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

24

Trạm y tế xã Tân Lâm

68036

Xã Tân Lâm - Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

25

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ

68038

Đường Mimôza – Phường 10 - Đà Lạt - Lâm Đồng

26

Phòng khám đa khoa KV Đạ Tông

68039

Thôn Liêng Trang 1 - Đạ Tông - Đam Rông - Lâm Đồng

27

Trạm y tế thị trấn Dran

68040

Thị Trấn Dran - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

28

Trạm y tế thị trấn Cát Tiên

68041

Tổ dân phố 3 - Thị Trấn Cát Tiên

29

Trung tâm y tế huyện Lạc Dương

68300

Tổ dân phố B'nơ B - TT Lạc Dương - Lạc Dương - Lâm Đồng

30

Trạm y tế xã Đưng Knớr

68310

Thôn 1 - Xã Đưng K'nớ - Lạc Dương - Lâm Đồng

31

Trạm y tế xã Đạ Chair

68313

Thôn Long Lanh - Xã Đạ Chais - Lạc Dương - Lâm Đồng

32

Trạm y tế xã Đạ Sar

68314

Thôn 3 - Xã Đạ Sar - Lạc Dương - Lâm Đồng

33

Trạm y tế xã Đa Nhim

68316

Thôn Đạ Chais - Xã Đạ Nhim - Lạc Dương - Lâm Đồng

34

Trạm y tế xã Lát

68317

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Lạc Dương - Lâm Đồng

35

Trạm y tế thị trấn Lạc Dương

68318

Tổ dân phố Đăng Kia - TT Lạc Dương - Lạc Dương - Lâm Đồng

36

Trung tâm y tế huyện Đơn Dương

68370

Phạm Ngọc Thạch - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương - Lâm Đồng

37

Phòng khám đa khoa khu vực Đran

68371

Thị Trấn D'ran - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

38

Trạm y tế xã Lạc Xuân

68372

Xã Lạc Xuân - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

39

Trạm y tế xã Lạc Lâm

68373

Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

40

Trạm y tế Thị trấn Thạnh Mỹ

68374

Thị Trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

41

Phòng khám đa khoa khu vực Ka Đô

68375

Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

42

Phòng khám đa khoa khu vực Ka Đơn

68376

Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

43

Trạm y tế xã Pró

68377

Xã Pró- Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

44

Trạm y tế xã Quảng Lập - Đơn Dương

68378

Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

45

Trạm y tế xã Tu Tra

68379

Xã Tu Tra - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

46

Trạm y tế xã Đạ Ròn

68380

Xã Đạ Ròn - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

47

Trung tâm y tế huyện Đức Trọng

68440

QL 20 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng - Lâm Đồng

48

Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Gia

68441

Xã Ninh Gia - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

49

Trạm y tế xã Tà Hine

68442

Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

50

Phòng khám đa khoa khu vực Đà Loan

68443

Xã Đà Loan - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

51

Trạm y tế xã Bình Thạnh

68444

Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

52

Trạm y tế xã Tà Năng

68445

Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

53

Trạm y tế xã Ninh Loan - Đức Trọng - Lâm Đồng

68446

Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

54

Trạm y tế xã Tân Hội

68447

Xã Tân Hội - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

55

Trạm y tế xã Liên Hiệp

68448

Xã Liên Hiệp - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

56

Trạm y tế TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

68449

Thị Trấn Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

57

Trạm y tế xã Nthôl Hạ

68450

Xã N'thol Hạ - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

58

Trạm y tế xã Tân Thành

68451

Xã Tân Thành - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

59

Trạm y tế xã Hiệp An

68453

Xã Hiệp An - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

60

Trạm y tế xã Phú Hội

68455

Xã Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

61

Trung tâm y tế huyện Lâm Hà

68510

531 Hùng Vương - TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

62

Trạm y tế xã Hoài Đức

68511

Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

63

Phòng khám đa khoa khu vực Nam Ban

68512

Thị Trấn Nam Ban - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

64

Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hà

68513

Xã Tân Hà - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

65

Trạm y tế TT Đinh Văn - Lâm Hà

68514

Thị Trấn Đinh Văn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

66

Trạm y tế TT Nam Ban - Lâm Hà - Lâm Đồng

68515

Thị Trấn Nam Ban - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

67

Trạm y tế xã Phi Tô

68516

Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

68

Trạm y tế xã Liên Hà

68518

Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

69

Trạm y tế xã Đạ Đờn

68519

Xã Đạ Đờn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

70

Trạm y tế xã Tân Văn

68520

Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

71

Trạm y tế xã Phú Sơn

68521

Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

72

Trạm y tế xã Nam Hà

68522

Xã Nam Hà - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

73

Trạm y tế xã Đông Thanh

68523

Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

74

Trạm y tế xã Tân Thanh

68524

Xã Tân Thanh - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

75

Trạm y tế xã Đan Phượng

68525

Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

76

Trạm y tế xã Gia Lâm

68526

Xã Gia Lâm - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

77

Trạm y tế xã Mê Linh

68527

Xã Mê Linh - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

78

Trạm y tế xã Phúc Thọ

68528

Xã Phúc Thọ - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

79

Trung tâm y tế huyện Di Linh

68580

20 Phạm Ngọc Thạch - TT Di Linh - Di Linh - Lâm Đồng

80

Phòng khám đa khoa khu vực Hòa Ninh

68581

Xã Hòa Ninh - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

81

Trạm y tế xã Tam Bố

68582

Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

82

Trạm y tế xã Hòa Bắc

68583

Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

83

Trạm y tế xã Sơn Điền

68584

Xã Sơn Điền - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

84

Trạm y tế xã Hòa Nam

68585

Xã Hòa Nam - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

85

Trạm y tế xã Gia Bắc

68586

Xã Gia Bắc - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

86

Trạm y tế xã Đinh Trang Hòa

68587

Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

87

Trạm y tế xã Bảo Thuận

68588

Xã Bảo Thuận - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

88

Trạm y tế xã Hòa Trung

68589

Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

89

Trạm y tế xã Gia Hiệp

68590

Xã Gia Hiệp - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

90

Phòng khám đa khoa khu vực Tân Thượng

68591

Xã Tân Thượng - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

91

Trạm y tế xã Đinh Trang Thượng

68592

Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

92

Trạm y tế xã Đinh Lạc

68593

Xã Đinh Lạc - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

93

Trạm y tế xã Tân Nghĩa

68594

Xã Tân Nghĩa - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

94

Trạm y tế xã Gung ré

68595

Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

95

Trạm y tế TT Di Linh

68596

Thị Trấn Di Linh - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

96

Trạm y tế xã Liên Đầm

68597

Xã Liên Đầm - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

97

Trạm y tế xã Tân Châu

68598

Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

98

Trạm y tế xã Tân Thượng

68599

Xã Tân Thượng - Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

99

Trạm y tế phường Lộc Phát

68652

Phường Lộc Phát - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

100

Trạm y tế xã Đạm Bri

68653

Xã Đạm Bri - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

101

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Châu

68654

Xã Lộc Châu - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

102

Trạm y tế xã Đại Lào

68655

Xã Đại Lào - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

103

Trạm y tế xã Lộc Nga

68656

Xã Lộc Nga - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

104

Trạm y tế phường Lộc Sơn

68657

Phường Lộc Sơn - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

105

Trạm y tế phường B'lao

68658

Phường B'lao - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

106

Trạm y tế phường 2

68659

Phường 2 - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

107

Trạm y tế phường 1

68660

Phường 1 - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

108

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Thanh

68661

Xã Lộc Thanh - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

109

Trạm y tế phường Lộc Tiến

68662

Phường Lộc Tiến - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

110

Trung tâm y tế TP Bảo Lộc

68663

Hải Thượng Lãn Ông - P1 – TP Bảo Lộc - Lâm Đồng

111

Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

68720

213 Hùng Vương - TT Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm Đồng

112

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc An

68721

Xã Lộc An - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

113

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Thành

68722

Xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

114

Trạm y tế xã Lộc Đức

68723

Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

115

Trạm y tế xã B'lá

68724

Xã B' Lá - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

116

Trạm y tế xã Lộc Bắc

68725

Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

117

Trạm y tế xã Lộc Bảo

68726

Xã Lộc Bảo - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

118

Trạm y tế xã Lộc Lâm

68727

Xã Lộc Lâm - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

119

Trạm y tế xã Lộc Nam

68728

Xã Lộc Nam - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

120

Trạm y tế xã Lộc Ngãi

68729

Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

121

Trạm y tế xã Lộc Quảng

68730

Xã Lộc Quảng - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

122

Trạm y tế xã Lộc Tân

68731

Xã Lộc Tân - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

123

Trạm y tế TT Lộc Thắng

68732

Thị Trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

124

Trạm y tế xã Lộc Phú

68733

Xã Lộc Phú - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

125

Trạm y tế xã Tân Lạc

68734

Xã Tân Lạc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

126

Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai

68790

Tổ Dân Phố 5 - TT Mađaguôi - Đạ Huoai - Lâm Đồng

127

Phòng khám đa khoa khu vực Đạ Mri

68791

Thị Trấn Đạm Ri - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

128

Trạm y tế xã Đạ Ploa

68792

Xã Đạ Ploa - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

129

Trạm y tế xã Đạ Tồn

68793

Xã Đạ Tồn - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

130

Trạm y tế xã Madaguôi

68794

Xã Mađaguôi - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

131

Trạm y tế xã Đạ Oai

68795

Xã Đạ Oai - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

132

Trạm y tế xã Đoàn Kết

68796

Xã Đoàn Kết - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

133

Trạm y tế xã Phước Lộc

68797

Xã Phước Lộc - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

134

Trạm y tế xã Hà Lâm

68798

Xã Hà Lâm - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

135

Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh

68860

Đường Phạm Ngọc Thạch - TT Đạ Tẻh - Đạ Tẻh - Lâm Đồng

136

Trạm y tế xã Đạ Kho

68861

Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

137

Trạm y tế xã Quảng Trị

68862

Xã Quảng Trị - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

138

Trạm y tế xã Quốc Oai

68863

Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

139

Trạm y tế xã Triệu Hải

68864

Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

140

Trạm y tế xã Mỹ Đức

68865

Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

141

Trạm y tế xã Hương Lâm

68866

Xã Hương Lâm - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

142

Trạm y tế xã Hà Đông

68867

Xã Hà Đông - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

143

Trạm y tế xã An Nhơn

68868

Xã An Nhơn - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

144

Trạm y tế xã Đạ Lây

68869

Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

145

Trạm y tế xã Đạ Pal

68870

Xã Đạ Pal - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

146

Trung tâm y tế huyện Cát Tiên

68930

Tổ Dân Phố 1 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng

147

Phòng khám đa khoa khu vực Phước Cát 1

68931

Xã Phước Cát 1 - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

148

Phòng khám đa khoa khu vực Gia Viễn

68932

Xã Gia Viễn - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

149

Trạm y tế xã Quảng Ngãi

68933

Xã Quảng Ngãi - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

150

Trạm y tế xã Đức Phổ

68935

Xã Đức Phổ - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

151

Trạm y tế xã Phước Cát 2

68936

Xã Phước Cát 2 - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

152

Trạm y tế xã Tiên Hoàng

68937

Xã Tiên Hoàng - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

153

Trạm y tế xã Nam Ninh

68938

Xã Nam Ninh - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

154

Trạm y tế xã Mỹ Lâm

68939

Xã Mỹ Lâm - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

155

Trạm y tế xã Tân Nghĩa

68941

Xã Tân Nghĩa - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

156

Trạm y tế xã Đồng Nai Thượng

68944

Xã Đồng Nai Thượng - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

157

Trung tâm y tế huyện Đam Rông

68970

Thôn 1 - Xã Rô Men - Đam Rông - Lâm Đồng

158

Phòng khám đa khoa khu vực Phi Liêng

68972

Xã Phi Liêng - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

159

Trạm y tế xã Liêng Srônh

68973

Xã Liêng Srônh - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

160

Trạm y tế xã Đạ K' nàng

68974

Xã Đạ K'nàng - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

161

Trạm y tế xã Đạ Long

68975

Xã Đạ Long - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

162

Trạm y tế xã Đạ Tông

68976

Xã Đạ Tông - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

163

Trạm y tế xã Đạ Rsal

68978

Xã Đạ Rsal - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

164

Trạm y tế xã Rô Men

68979

Xã Rô Men - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

165

Trạm y tế xã M' Rông

68980

Xã Đạ M'rông - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

166

Trạm y tế xã Đạm Ri

68982

Xã Đạm Ri - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

167

Phân trạm y tế xã Đạ Nha

68983

Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

168

Trạm y tế xã Hòa Ninh

68042

Thôn 12 - xã Hòa Ninh - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

169

Khu điều trị phong Di Linh

68043

Xã Bảo Thuận - Di Linh - Lâm Đồng

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345763
Hôm nay: 37Theo tuần: 222Theo tháng: 1979