Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tăng cường các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
Thứ Hai, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tăng cường các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

In

Không phải là điểm nóng về tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, tuy nhiên để phòng, chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống lạm dụng quỹ BHXH, BHTN với một số nội dung cụ thể như: tăng cường tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN với doanh nghiệp và người lao động; phối hợp với Bưu điện, Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN; rà soát kiểm tra các trường hợp số người hưởng chế độ ốm đau, thai sản chiếm tỷ lệ cao so với số lao động tham gia, mới đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh, tăng mức tiền lương cao cho một số lao động nữ; nâng cao chất lượng công tác hậu kiểm…

Năm 2017 và quý 1/2018, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: tổ chức gần 200 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về Luật BHXH, BHYT đến đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thông qua công tác kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện thu hồi gần 200 triệu đồng do người lao động trong thời gian hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe nhưng vẫn đi làm, hưởng lương tại đơn vị; phát hiện 11 trường hợp gửi đóng BHXH đủ 06 tháng để hưởng chế độ thai sản, số tiền trên 120 triệu đồng (trong đó 02 trường hợp đang chuyển cơ quan công an để phối hợp điều tra); 04 trường hợp tăng lương bất thường trước thời gian nghỉ thai sản, đề nghị đơn vị điều chỉnh về mức lương cũ; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của 92 người, số tiền phải thu hồi là 410 triệu đồng do người lao động không khai báo hoặc khai báo không trung thực về tìm kiếm việc làm. Phối hợp với Bưu điện rà soát, phát hiện 13 người hưởng định suất tuất hàng tháng từ 70 tuổi trở lên chết không báo giảm…

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc như: một số doanh nghiệp thuộc ngành chè, cà phê, dâu tằm… áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm đối với lao động thuộc bộ phận nông nghiệp (trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm) dẫn tới khó khăn trong công tác kiểm tra hưởng chế độ ốm đau, thai sản của số lao động này (không có bảng chấm công, bảng lương tại đơn vị); việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại một số cơ sở khám chữa bệnh chưa chặt chẽ; vẫn còn tồn tại tâm lý trục lợi quỹ BHXH, BHTN trong ý thức của một bộ phận người lao động và doanh nghiệp…

Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN đến người sử dụng lao động, người lao động nhằm nâng cao ý thức chấp hành đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Diệp

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345746
Hôm nay: 56Theo tuần: 56Theo tháng: 1813