Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2018
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2018

In

 

Tính đến ngày 31/3/2018, tỉnh Lâm Đồng có 989.114 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng số tiền thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 477.647 triệu đồng (không bao gồm tiền lãi 955 triệu đồng), đạt 22,48% kế hoạch được giao.

Trong đó:

- Số người tham gia BHXH bắt buộc là 82.853 người, đạt 93,86% với số tiền là 264.666 triệu đạt 23,09% KH giao.

- Số người tham gia BHXH TN là 1.479 người, đạt 58,97% với số tiền là 1.678 triệu đạt 13,11% KH giao.

- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 71.018 người, đạt 91,1% với số tiền là 18.453 triệu đồng, đạt 23,16% KH giao.

- Số người tham gia BHYT là 987.635 người, đạt 91,75% với số tiền là 192.850 triệu đồng, đạt 21,77% KH giao; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 74,97%, so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao là 82,6% thì còn thiếu khoảng 7,63% tương đương trên 100.000 người.

Số đối tượng tham gia BHYT giảm nhiều so với cuối năm 2017, nhất là đối tượng hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình giảm trên 18.000 người. Một số địa phương có số người thuộc đối tượng này giảm nhiều như huyện: Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, Bảo Lâm. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình có chiều hướng tháng sau giảm so với tháng trước, trong khi đó, cùng kỳ năm trước, nhóm đối tượng này phát triển mạnh.

Đứng trước tình hình trên, ngày 13 tháng 4 năm 2018, BHXH tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 456/KH-BHXH Tăng cường phát triển đối tượng, đôn đốc thu và giảm nợ.

Kế hoạch số 456/KH-BHXH đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Phòng Quản lý thu, Phòng Khai thác – Thu nợ: Phân công lãnh đạo phòng và chuyên quản trực tiếp làm việc với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) đối chiếu lao động, quỹ lương, đôn đốc thu, giảm nợ kết hợp với phát triển đối tượng, nhất là người lao động dưới 3 tháng trong các doanh nghiệp; đảm bảo mỗi tháng làm việc từ 5 đơn vị/1chuyên quản trở lên. Trong tháng 5/2018, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn giao dịch hồ sơ điện tử, đối thoại chính sách và tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị SDLĐ. Từ tháng 5/2018, phối hợp với Phòng Khai thác – Thu nợ tổ chức kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp mới thành lập có mã số thuế do Cục Thuế tỉnh cung cấp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Mỗi tháng tối thiểu làm việc 5 doanh nghiệp/1 chuyên quản. Từ tháng 6/2018, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hướng dẫn thực hiện thu BHYT HSSV năm học 2018-2019; phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức kiểm tra công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại BHXH các huyện, thành phố.

Đối với BHXH huyện, thành phố (BHXH huyện): từ tháng 5/2017, tập trung trọng tâm vào công tác phát triển đối tượng, quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo tiến độ được giao. Cụ thể tập trung Phối hợp với Chi Cục thuế các huyện để được cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã có mã số thuế đang hoạt động trên bàn huyện để xác định nguồn phát triển đối tượng và nguồn thu, hoàn thành trong tháng 4/2018. Hàng tháng phân công lãnh đạo phòng và chuyên quản trực tiếp làm việc với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) đối chiếu lao động, quỹ lương, đôn đốc thu, giảm nợ kết hợp với phát triển đối tượng, nhất là người lao động dưới 3 tháng trong các doanh nghiệp; đảm bảo tối thiểu từ 5 đơn vị/1tháng/1chuyên quản trở lên. Thông báo cho các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH; Từ tháng 5/2018, tổ chức kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp mới thành lập có mã số thuế để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Mỗi tháng tối thiểu làm việc 5 doanh nghiệp/1 chuyên quản.

Đối với những địa phương chưa tổ chức hội nghị phát triển đối tượng hoặc chưa tổ chức hội nghị Đại lý thu, lãnh đạo BHXH các huyện tham mưu UBND các huyện tổ chức hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018, hoàn thành trong tháng 5/2018; Chủ động thực hiện kế hoạch tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại các khu dân cư; phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Xác định đây là nhóm đối tượng quan trọng để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế bền vững. Trong công tác tuyên truyền cần phối hợp với Tổ trưởng các tổ dân phố, Trưởng thôn đến các hộ gia đình vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện; không tuyên truyền một cách hình thức, chạy theo số lượng. Tài liệu tuyên truyền do Văn phòng BHXH tỉnh cung cấp; làm việc với UBND xã về phân bổ chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHYT đối với đối tượng tăng mới thông qua vận động của các cán bộ thuộc UBND xã. Hoàn thành kế hoạch tuyên truyền năm 2018 trước tháng 11/2018; Chủ động tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời việc chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHYT đối với đối tượng tăng mới và tái tục, hoàn thành trong tháng 5/2018, từ tháng 6/2018, BHXH tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, thẩm định hoặc thông qua duyệt quyết toán hàng quý. Tăng cường mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận đại lý thu cho các đối tượng đủ điều kiện; đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT.

- Tập trung phát triển đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT; từ tháng 7 và tháng 8, thực hiện tốt công tác chuẩn bị bao gồm: làm việc với Hiệu trưởng các trường học về chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT (theo Chỉ thị số 09-CT/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng); phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHYT HSSV để vận động HSSV và phụ huynh hưởng ứng tham gia BHYT HSSV. Đến hết tháng 11/2018, Đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

Trần Sơn

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 16:09 )  

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345763
Hôm nay: 37Theo tuần: 222Theo tháng: 1979