Nhiều nội dung sửa đổi các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Nhiều nội dung sửa đổi các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

In

Ngày 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BYT  sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và ngày 28/02/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT. Theo đó, một số nội dung có liên quan đến một số Thông tư và Quyết định đã được Bộ Y tế ban hành cần được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thông tư số 50/2017/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện:

* Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức lưu phim chẩn đoán hình ảnh bằng bản điện tử hoặc phim chụp, trừ trường hợp khám, điều trị ngoại trú.

– Thông tin chụp phim chẩn đoán hình ảnh của người bệnh nội trú phải được thể hiện trong Hồ sơ bệnh án và sổ Chẩn đoán hình ảnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Trong trường hợp chuyển tuyến, cần chuyển các phim chẩn đoán hình ảnh kèm theo các giấy, phiếu chuyển viện: bác sỹ nơi chuyển người bệnh đi có trách nhiệm ký vào tờ photocopy của bản trả lời kết quả gửi đi đồng thời ghi thông tin về việc đã chuyển phim vào trong các phiếu yêu cầu thực hiện chẩn đoán hình ảnh (bao gồm: Phiếu chiếu/chụp X-quang; Phiếu chụp cắt lớp vi tính; Phiếu chụp cộng hường từ; Bản trả lời kết quả chiếu/chụp X-quang; Bản trả lời kết quả chụp cắt lớp vi tính; Bản trả lời kết quả chụp cộng hưởng từ) tương ứng với phim được chuyển và lưu cùng hồ sơ bệnh án.

– Trường hợp người được chụp phim thuộc đối tượng khám ngoại trú: trả phim đã chụp kèm theo bản trả lời kết quả tương ứng với phim đã chụp cho người đó. Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh phải ký xác nhận đã lấy phim chẩn đoán hình ảnh tại:

+ Sổ Khám bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi rõ số lượng phim đã lấy) đối với trường hợp người bệnh không thuộc đối tượng bảo hiểm y tế;

+ Chứng từ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (ghi rõ số lượng phim đã lấy) đối với trường hợp người bệnh thuộc đối tượng bảo hiểm y tế.

Thông tư số 50/2017/TT-BYT cũng quy định sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: Người hành nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên khoa nào thì được phép thực hiện các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của chuyên khoa đó, trừ trường hợp thực hiện một số phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật thì cần có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận và năng lực của người hành nghề để cho phép bằng văn bản người hành nghề được thực hiện các chuyên môn kỹ thuật cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình phụ trách.

Đặc biệt Thông tư số 50/2017/TT-BYT và Quyết định số 1524/QĐ-BYT quy định sửa đổi, bổ sung các mục 1, 10, 11, 12 và 14 của Danh mục 1 - Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán trong Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế gồm các dịch vụ kỹ thuật sau: Lọc máu cấp cứu, các xét nghiệm chỉ điểm khối u bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ hoặc hóa sinh, Định lượng CRP/CRP hs, Định lượng Pro-calcitonin [Máu], Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không đặt IOL/Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco.

Sửa đổi Mục 12, 13, 18, 39 và 65 của Danh mục 2 - Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán gồm các dịch vụ kỹ thuật sau: Nội soi khớp, tiêm khớp (khớp/gân/điểm bám gân/cân/cạnh cột sống/ngoài màng cứng), các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và dịch vụ kỹ thuật Chụp cộng hưởng từ khác.

Ngoài ra Thông tư số 50/2017/TT-BYT còn quy định sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế như: quy định mức thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật đặt stent động mạch vành phải sử dụng nhiều hơn một stent phủ thuốc.

Về quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh cũng được Thông tư số 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể việc “công khai thuốc dùng hàng ngày cho từng người bệnh bằng cách cơ sở khám, chữa bệnh thông báo cho người bệnh trước khi dùng thuốc, đồng thời yêu cầu người bệnh hoặc người nhà ký nhận vào Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hàng ngày theo mẫu quy định. Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hàng ngày kẹp để ở đầu giường bệnh hoặc cuối giường bệnh.”

Phạm Hạnh

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345763
Hôm nay: 37Theo tuần: 222Theo tháng: 1979