Thứ Sáu, ngày 21 tháng 09 năm 2018

Lâm Đồng: Hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng

In

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  Lâm Đồng nêu rõ, nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính Phủ tiếp tục được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định hiện hành được hỗ trợ thêm 40% mức đóng BHYT; học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống trong vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm 70%.

Như vậy, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, người thuộc hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống trong vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí; hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình chỉ phải đóng 30% khi mua thẻ BHYT.

Để được hưởng chính sách nêu trên, đối với đối tượng là người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình, sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh sách thì đến các đại lý BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn để mua thẻ BHYT năm 2018 (30% mức đóng tương đương 210.600 đồng/năm)

Nghị quyết trên đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện chính sách BHYT với người dân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong tỉnh được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh BHYT cho bản thân và gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đóng góp vào an sinh xã hội của đất nước.

 

Phương Trà

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346047
Hôm nay: 9Theo tuần: 450Theo tháng: 1940