Đẩy mạnh phát triển đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tham gia bảo hiểm y tế.
Thứ Hai, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Đẩy mạnh phát triển đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tham gia bảo hiểm y tế.

In

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017 của khối các trường, cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh còn thấp, thực hiện chưa đạt chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh giao (100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế); đến hết tháng 8/2017, có 9.243 sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, mới chỉ đạt 65% tổng số sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2017 và các năm trở về sau theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020; Công văn số 4689/UBND-VX3 ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 29/07/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện, có giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhằm thực hiện có kết quả nhiệm vụ thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của đơn vị,phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Trong đó tập trung vào một số nội dung như:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho sinh viên chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên.

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định..

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Hằng tháng, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng để cập nhật kịp thời thông tin về tình hình thực hiện của đơn vị để nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, khó khăn đảm bảo đến hết năm 2017 và từ năm 2018 trở về sau có 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế./.

 

Trần Sơn


Các tin khác

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345749
Hôm nay: 86Theo tuần: 86Theo tháng: 1843