Thứ Sáu, ngày 21 tháng 09 năm 2018

Tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sịnh, sinh viên năm học 2016-2017 và triển khai trong năm học 2017-2018.

In

Năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành văn bản số 1361/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 19/8/2016 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên (BHYT HSSV) năm học 2016 – 2017; đồng thời, hai ngành đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, quán triệt nhiệm vụ, hướng dẫn giải quyết các khó khăn vướng mắc; đã phối hợp tổ chức kiểm tra đối với 3 phòng Giáo dục và Đào tạo, 18 đơn vị trường học ở địa bàn các huyện: Cát Tiên, Di Linh và Bảo Lâm; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 2 hội nghị về BHYT để chỉ đạo, quán triệt huy động cả hệ thống chính trị tham gia phối hợp thực hiện công tác BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; đồng thời đã tích cực tham mưu UBND tỉnh giải quyết một số chính sách nhằm hỗ trợ HSSV tham gia BHYT như: Hỗ trợ thêm 20% mức đóng đối với HSSV tham gia BHYT (đến hết tháng 3/2017) cho 128.988 HSSV với số tiền là 8.431.940.070 đồng; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT năm 2017 cho 5.444 HSSV là người dân tộc thiểu số không sống trong vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, chưa có thẻ BHYT là 1.114.659.000 đồng;

Tình hình HSSV tham gia BHYT năm học 2016-2017: Tính đến 31/12/2016, số HSSV có thẻ BHYT là 227.746/264.413, đạt tỷ lệ là 86% (chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao là 90%); tính tại thời điểm 30/6/2017: Số HSSV có thẻ BHYT chiếm 86,7% (chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao là 100%). Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT có tăng so với năm học trước tuy nhiên chưa đạt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao là 100%. Nguyên nhân:

- Tuy có cố gắng nhưng hoạt động quản lý chỉ đạo ở một số địa bàn cấp huyện chưa tốt: chỉ đạo chưa quyết liệt; hướng dẫn chưa cụ thể; tại một số địa phương, sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố hiệu quả chưa cao; hoạt động kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế.

- Nhiều đơn vị trường học xác định nhiệm vụ thu BHYTHSSV chưa rõ, cá biệt có trường còn có nhận thức chưa đúng; chưa triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động theo chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể: Công tác tổ chức thu, lập danh sách HSSV tham gia BHYT thực hiện chưa tốt; giải pháp chưa đồng bộ, công tác tuyên truyền vận động thiếu chiều sâu; phân công nhiệm vụ cho các thành viên liên quan của Nhà trường chưa rõ, chưa xác định được yêu cầu nhiệm vụ của từng thành viên; theo dõi thiếu cụ thể và chưa thường xuyên… nên kết quả học sinh tham gia BHYT HSSV còn rất hạn chế.

- Về khách quan: Nhiều địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thời tiết không thuận lợi, mất mùa, nhiều gia đình đông con đi học không có điều kiện để đóng BHYT cho học sinh; các chính sách hỗ trợ của tỉnh chưa kịp thời; Chất lượng khám chữa bệnh ở một số địa bàn chưa thật tốt, còn phát sinh khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục nên chưa hấp dẫn được phụ huynh, trong lúc đối tượng học sinh là đối tượng phụ thuộc gia đình, nên việc vận động có gặp khó khăn.

Nhiệm vụ chung là:

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cha mẹ HSSV và vận động HSSV tham gia BHYT bắt buộc theo quy định, phấn đấu đến cuối năm 2017, đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT theo chỉ tiêu năm 2017 do UBND tỉnh giao.

Về yêu cầu, nhiệm vụ và nghiệp vụ thực hiện, các đơn vị thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 1140/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 09/8/2017 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường phải quán triệt, xác định nhiệm vụ thu BHYT đối với đối tượng HSSV là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; mỗi đơn vị trường học phải thực hiện đạt chỉ tiêu được giao là 100% HSSV của đơn vị tham gia; Thực hiện chỉ tiêu BHYT HSSV là nhiệm của từng trường học, đồng thời là nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Cần đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh  học sinh (PHHS) về BHYT; Từng trường học cần tổ chức thực hiện công tác BHYTHSSV chặt chẽ, cụ thể và có hiệu quả hơn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên liên quan một cách cụ thể (Ban Giám hiệu, Kế toán, Nhân viên y tế trường học, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức Đoàn, Đội, Hội trong trường học….); có kế hoạch giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết từng nội dung, trường hợp cụ thể khi có vướng mắc; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT thành chỉ tiêu thi đua của đơn vị; giao chỉ tiêu cho từng lớp, từng giáo viên chủ nhiệm; Tổ chức đa dạng, đồng bộ các giải pháp trong việc huy động học sinh tham gia BHYT; Thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; phối hợp thực hiện thuận lợi, có chất lượng việc khám chữa bệnh cho HSSV để thuyết phục học sinh và phụ huynh học sinh tham gia BHYTHSSV, từng bước đưa việc tham gia BHYT là hoạt động ổn định, có nền nếp của các trường học.

Với những chỉ đạo quyết liệt từ ngàn Giáo dục và Bảo hiểm xã hội, hy vọng năm học 2017-2018, số đối tượng tham gia BHYT đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết.

Trần Sơn


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346047
Hôm nay: 9Theo tuần: 450Theo tháng: 1940