Thứ Sáu, ngày 21 tháng 09 năm 2018

- Xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức Hội nghị tập huấn Đại lý thu đối với hệ thống Đại lý thu mới ký hợp đồng năm 2017 và tập huấn lại đối với Đại lý thu đã ký hợp đồng.

In

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1338/BHXH-QLT hướng dẫn các đơn vị thực hiện thay đổi quy trình thu, cấp  sổ BHXH, thẻ BHYT; giao dịch điện tử và hoàn thiện, cấp mã số BHXH.

Trong đó có nội dung về cấp mã số BHXH, về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và về cấp mới, cấp lại thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Theo quy định, mỗi người lao động được cấp một mã số BHXH duy nhất trong toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung toàn quốc về quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia BHXH, BHYT, thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; qua đó, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám chữa bệnh BHYT; Người lao động có trách nhiệm cung cấp mã số BHXH khi đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, cấp, đổi sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hiện nay, một số người tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH do thiếu thông tin trong quá trình kê khai “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT” (Mẫu TK1-TS) hoặc trong quá trình kê khai “Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT” (mẫu DK01). Để hoàn thiện thông tin còn thiếu, BHXH tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị SDLĐ, các cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT và người tham gia bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin.

Để tra cứu thông tin về mã số BHXH, người tham gia truy cập địa chỉ:

https://hgd.baohiemxahoi.gov.vn

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Page/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Kể từ ngày 01/9/2017, việc cấp mới, cấp lại thẻ BHYT theo mã số BHXH có một số quy định mới như:

Về mẫu, mã sổ BHXH: thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:”

Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in: “Số sổ: 0118000001” nay được in là “Mã số: 0118000001

Về mẫu, mã thẻ BHYT: Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:”; Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày …/…/…”; sổ BHXH, thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan; đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các địa phương phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thực hiện những quy định mới.

 

Download hướng dẫn số 1338/BHXH-QLT.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346047
Hôm nay: 12Theo tuần: 453Theo tháng: 1943