Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Triển khai thực hiện quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

In

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1135/BHXH-QLT về việc thực hiện quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực và thay thế  Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định 595/QĐ-BHXH đều hết hiệu lực;

Các hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp, ghi, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện theo Quy trình của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 2.988 đơn vị sử dụng lao động và đầu mối quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Số người tham gia cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 82.409 người; tham gia bảo hiểm y tế là 952.461 người. Do đó, trong tháng 8 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đang lên kế hoạch tổ chức tập huấn cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Việc thay đổi quy trình, hồ sơ về thu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp giảm bớt hay đơn giản hóa  một số mẫu biểu, rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội./.

 

Download văn bản 1135/BHXH-QLT.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345191
Hôm nay: 11Theo tuần: 194Theo tháng: 1757