Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Triển khai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngu nghiệp có mức sống trung bình chưa có thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư năm 2015.

In

Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2017, tỉnh Lâm Đồng có 947.774 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 73%, còn thiếu 5.8% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg, tương đương thiếu trên 62.000 người có thẻ bảo hiểm y tế.

Trong đó, đối tượng là người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rất thấp. Hiện nay có 229 người thuộc đối tượng này có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình của tỉnh (dự kiến trên 12.000 người).

Thực hiện Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày  07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng 20% số kinh phí dành cho khám chữa bệnh năm 2015 chưa sử dụng hết để thực hiện một số chính sách y tế năm 2017;

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1008/BHXH-QLT hướng dẫn hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 cho người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để tổ chức in và cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 cho đối tượng là người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình kịp thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn lập danh sách Người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 (đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/7/2017 (theo mẫu DK04); chịu trách nhiệm về danh sách người được đề nghị hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế do đơn vị lập.

Sau khi tiếp nhận danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội  các huyện, thành phố căn cứ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý để kiểm tra, tổ chức in và bàn giao thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn để Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn giao thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng kịp thời./.

 

Download văn bản 1008/BHXH-QLT.

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345191
Hôm nay: 11Theo tuần: 194Theo tháng: 1757