Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư năm 2015.

In

Thực hiện Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày  07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng 20% số kinh phí dành cho khám chữa bệnh năm 2015 chưa sử dụng hết để thực hiện một số chính sách y tế năm 2017;

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 979/BHXH-QLT hướng dẫn hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số không sống trong vùng  kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là Học sinh, sinh viên (trừ học sinh, sinh viên học lớp 12 và năm cuối của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của năm học 2016-2017) là người dân tộc thiểu số không sống trong vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, chưa có thẻ bảo hiểm y tế tính đến thời điểm 31/7/2017 đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Với mức hỗ trợ là thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế đến hết năm 2017 (5 tháng) từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư năm 2015 (ngoài 30% ngân sách nhà nước đã hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP).

Văn bản hướng dẫn chỉ rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc tổ chức thực hiện việc hỗ trợ này. Các cơ sở giáo dục, đào tạo rà soát, kiểm tra lập danh sách học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của đơn vị thuộc đối tượng được hỗ trợ gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/7/2017 (theo mẫu DK04); chịu trách nhiệm về danh sách học sinh, sinh viên được đề nghị hỗ trợ của đơn vị.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý để kiểm tra, tổ chức in và bàn giao thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở giáo dục, đào tạo để các cơ sở giáo dục giao thẻ cho học sinh, sinh viên kịp thời.

Đối với những đối tượng là học sinh, sinh viên (trừ học sinh, sinh viên học lớp 12 và năm cuối của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của năm học 2016-2017) là người dân tộc thiểu số đã có thẻ bảo hiểm y tế (tính đến thời điểm 01/8/2017) nhưng hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017 (tính từ tháng 8 đến tháng 12) thì các cơ sở giáo dục, đào tạo lập danh sách riêng theo mẫu (kèm theo hướng dẫn này) gửi Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tổng hợp chung số liệu theo địa bàn quản lý báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh để xem xét đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ./.

Download văn bản 979/BHXH-QLT

 

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345192
Hôm nay: 12Theo tuần: 195Theo tháng: 1758