Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tiếp tục đề xuất hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư năm 2015.

In

Tính đến hết tháng 6 năm 2017, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là 920.871 người, đạt 70,6% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, còn thiếu gần 8% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với chỉ tiêu được giao (tương đương gần 100 ngàn đối tượng).

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo và đề xuất số 709/BHXH-QLT về việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng. Tuy nhiên, một số địa phương bổ sung thêm đối tượng Hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình; do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư của năm 2015, trong đó tập trung vào một số đối tượng như:

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số không sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn chưa có thẻ BHYT năm 2017. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 14.184 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số không sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn chưa có thẻ BHYT năm 2017. Dự kiến các trường học trên địa bàn tỉnh lập danh sách xong trước ngày 25/7/2017 để cơ quan Bảo hiểm xã hội kịp in thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng trong tháng 7 và bàn giao kịp thời để thẻ sử dụng từ ngày 01/8/2017 (đến hết năm 2017).

- Đối tượng là  người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế: cơ quan Bảo hiểm xã hội đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng trong vòng 12 tháng.

-  Hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng Hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình, cấp thẻ đến hết năm tài chính (2017). Hiện nay, khoảng 12.000 người sinh sống tại 2 huyện là Đơn Dương và Đức Trọng (UBND huyện đã ra quyết định phê duyệt danh sách).

Ngoài ra, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đề xuất Hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh phần kinh phí còn lại của Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư của năm 2015 được trích về cho tỉnh Lâm Đồng.

 

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345191
Hôm nay: 11Theo tuần: 194Theo tháng: 1757