Thứ Sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép in và cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

In

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép in và cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tính đến hết tháng 31/12/2016, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 926.537 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 71,86%. Tuy nhiên, đến hết tháng 01/2017, số người tham gia là 742.384, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 56,9% (đã bao gồm số thẻ BHYT cấp cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của một số huyện). Trong đó, số đối tượng giảm nhiều nhất là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể:

- Có 167.542 người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, bằng 12,8% độ bao phủ BHYT;

- Có 58.481 người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bằng 4,5% độ bao phủ BHYT;

Nguyên nhân giảm: Các địa phương chưa cấp thẻ BHYT vì chưa có quyết định phê duyệt danh mục các thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Mặc dù vậy, một số địa phương có đông người dân và người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn như Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương, Đạ Tẻh đã tổ chức in và cấp thẻ cho các đối tượng này. Tổng số thẻ BHYT đã cấp cho người dân tộc thiểu số là 56.982 thẻ BHYT, cấp cho người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn là 21.230 thẻ BHYT với thời sử dụng thẻ BHYT từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017, trong đó: huyện Lâm Hà cấp 36.084 thẻ BHYT (25.036 người dân tộc thiểu số, 11.048 người sinh sống vùng đặc biệt khó khăn); huyện Đam Rông cấp 37.683 thẻ BHYT (27.908 và 9.775); Lạc Dương cấp 3.483 thẻ BHYT (3.076 và 407) huyện Đạ Tẻh cấp 962 thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số, huyện Đơn Dương đã in 23.669 thẻ BHYT nhưng chưa cấp cho người dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2017 và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh, nhất là đảm bảo tính liên tục của thẻ BHYT (liên tục 5 năm) để chữa trị các các bệnh nan y, mãn tính... Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2017.

Download văn bản 534_BHXH_QLT tại đây.

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344646
Hôm nay: 4Theo tuần: 457Theo tháng: 1857