Thứ Sáu, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động báo giảm người tham gia bảo hiểm y tế

In

Ngày 18/4/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản só 502/BHXH-QLT về việc báo giảm người tham gia BHYT. Theo hướng dẫn, khi có phát sinh giảm người lao động (thôi tham gia BHYT), đơn vị sẽ thực hiện báo giảm cho cơ quan BHXH thông qua giao dịch điện tử (hoặc đường bưu điện), cụ thể:

Trường hợp 1: Đơn vị báo giảm trước ngày 01 của tháng có phát sinh giảm người tham gia BHYT: cơ quan BHXH không thu số tiền thẻ BHYT kể từ tháng phát sinh giảm người tham gia BHYT.

Ví dụ:

Đơn vị báo giảm lao động tháng 04/2017 trước ngày 01/04/2017 thì không phải đóng tiền thẻ từ tháng 4/2017.

Trường hợp 2: Đơn vị báo giảm sau ngày 01 của tháng có phát sinh giảm người tham gia BHYT: cơ quan BHXH không thu số tiền thẻ BHYT kể từ tháng kế tiếp của tháng phát sinh giảm người tham gia BHYT.

Ví dụ:

Đơn vị báo giảm lao động vào ngày 10/4/2017 thì đơn vị và người lao động đóng BHYT cho tháng 4/2017 và thẻ có giá trị sử dụng đến hết tháng 4/2017.

Lưu ý:

- Đề nghị đơn vị thực hiện báo giảm qua hệ thống giao dịch điện tử để xác định ngày báo giảm nêu trên. Trường hợp đơn vị gửi hồ sơ qua bưu điện thì ngày báo giảm tính từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ.

- Đơn vị thông báo cho người lao động khi thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYt bắt buộc khác thì đăng ký ngay tham gia BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT.

Download văn bản 502/BHXH-QLT

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344959
Hôm nay: 84Theo tuần: 463Theo tháng: 2227