Thứ Ba, ngày 22 tháng 05 năm 2018

Tiếp tục hỗ trợ thêm 20% mức đóng cho học sinh sinh viên đóng bảo hiểm y tế từ Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư năm 2015

In

Ngày 17/4/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 484/BHXH-QLT về việc hỗ trợ thêm 20% mức đóng đối với học sinh sinh viên chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT năm 2017.

Tính đến hết tháng 3/2017, Quỹ BHYT kết dư của năm 2015 đã sử dụng là 8.103.737.250 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ trong năm 2016 là 2.270.205.630 đồng.

- Hỗ trợ trong năm 2017 là 5.833.531.620 đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai hỗ trợ 20% đóng BHYT trong vòng 6 tháng đối với các học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT (không bao gồm số học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ 20% từ Quỹ BHYT kết dư năm 2015 trước đó); giá trị sử dụng mua thẻ BHYT: tính đến hết năm 2017.

Hoàn thành hỗ trợ xong trước ngày 31/5/2017, sau thời gian nói trên, sẽ chấm dứt hỗ trợ 20% từ Quỹ BHYT kết dư năm 2015.

Được biết trước đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 2058/BHXH-QLT hướng dẫn hỗ trợ thêm 20% từ Quỹ BHYT kết dư năm 2015 cho các đối tượng học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT ngoài 30% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Sau khi có hỗ trợ, số học sinh tham gia BHYT tăng thêm 123.962 em, trong đó tăng trong tháng 12/2016 là 34.753 em và tăng trong 3 tháng đầu năm 2017 là 123.962 em.

Tính đến nay, có 208.174 em trong tổng số học sinh sinh viên trên toàn tỉnh, đạt tham gia BHYT đạt tỷ lệ 80%.

Theo kế hoạch, năm 2017 sẽ phải hoàn thành 100% học sinh sinh viên có thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các ban, ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển học sinh sinh viên tham gia BHYT nhằm hoàn thành kế hoạch được giao./.

Download văn bản 484/BHXH-QLT

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344934
Hôm nay: 17Theo tuần: 207Theo tháng: 1971