Thứ Ba, ngày 22 tháng 05 năm 2018

Tình hình rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

In

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì kể từ ngày 01/01/2016 người lao động (NLĐ) được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Để công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH đạt hiệu quả, đảm bảo được quyền lợi cho NLĐ khi giải quyết các chế độ BHXH, trong thời gian qua BHXH tỉnh Lâm Đồng đã nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST; Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 10/01/2017 về rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, cụ thể:

BHXH tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-BHXH ngày 15/02/2017; Công văn số 242//BHXH-QLT về hướng dẫn và thời gian  rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động và Công văn số 247/BHXH-TB ngày 27/02/2017 thông báo cụ thể thời gian thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH đối với từng đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh. Theo Kế hoạch số 200/KH-BHXH ngày 15/02/2017 của BHXH tỉnh Lâm Đồng thì công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ phải đảm bảo nội dung, chất lượng và hoàn thành cơ bản trong năm 2017. Mỗi tháng hoàn thành công tác bàn giao sổ BHXH cho 10% tổng số lao động quản lý tại thời điểm bàn giao.  Trong tháng  3/2017,  BHXH tỉnh Lâm Đồng đã in 78.500 Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) chuyển đến 3.191 đơn vị sử dụng lao động để NLĐ đối chiếu, rà soát thông tin trên sổ BHXH. Các thành viên tổ thẩm định, tổ nhập liệu BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố chủ động huớng dẫn NLĐ, đơn vị sử dụng lao động các bước thực hiện quy trình rà soát, bàn giao sổ BHXH cũng như việc hoàn chỉnh hồ sơ để công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH tiến hành thuận lợi, nhanh chóng.

Hiện nay BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị sử dụng lao động đang tiến hành công tác bàn giao Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01); Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và sổ BHXH để rà soát, đối chiếu, nhập liệu và triển khai các công tác tiếp theo đảm bảo bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đúng tiến độ theo kế hoạch số 200/KH-BHXH ngày 15/02/2017 của BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Minh Phượng

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344934
Hôm nay: 17Theo tuần: 207Theo tháng: 1971