Thứ Sáu, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát, bàn giao sổ BHXH

In

Sau một thời gian triển khai thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 và Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 10/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động; Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động số 200/KH-BHXH ngày 15/02/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã tổ chức in trên 60% số Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) gửi đơn vị sử dụng lao động. Quá trình triển khai, BHXH các huyện còn gặp một số vấn đề trong việc rà soát sổ BHXH.

Để hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố triển khai rà soát và bàn giao sổ BHXH đảm bảo tiến độ đề ra, sáng ngày 21/03/2017, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, trên 70 đại biểu là cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Lâm Đồng được các phòng nghiệp vụ hướng dẫn rà soát sổ BHXH của nguời lao động còn sai sót gì, nhất là về vấn đề tiền lương, tiền công, chức danh nghề, các khoảng phụ cấp…; đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện sổ BHXH và cập nhật đầy đủ dữ liệu, quá trình đóng BHXH vào cơ sở dữ liệu của ngành BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động; tổ chức bàn giao sổ BHXH cho từng người lao động quản lý; đồng thời, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện rà soát sổ BHXH và được đồng chí Huỳnh Tấn Chỉ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ giải đáp các vấn đề được nêu ra.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Bùi Thị Nga Giang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu: trong năm 2017, toàn tỉnh sẽ hoàn thành rà soát và bàn giao trên 80% sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh sẽ đưa tiêu chí rà soát bàn giao sổ BHXH là một trong những tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị./.

Một số hình ảnh hội nghị:


Trần Sơn


Các tin khác

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344959
Hôm nay: 84Theo tuần: 463Theo tháng: 2227