Thứ Sáu, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Hội nghị đánh giá chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2016, triển khai chương trình phối hợp năm 2017

In

Ngày 17/3/2016, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức đánh giá chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2016, triển khai chương trình phối hợp năm 2017.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng (BHXH) tỉnh Lâm Đồng trong công tác phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động; công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); công tác thực hiện chính sách BHTN.

Trong năm 2016, ba cơ quan đã thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp; LĐLĐ đã chỉ đạo phòng, ban chức năng, công đoàn các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cho hơn 110.000 lượt CNVCLĐ, phát hành 18.200 cuốn sổ tay, tài liệu bỏ túi và gần 30.000 tờ rơi đến tận tay người lao động với các nopoji dung về chế độ thôi việc, tiền lương, chấm dứt HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám chữa bệnh BHYT, ... tư vấn cho trên 500 lượt đoàn viên công đoaàn, trả lời 26 thư hỏi liên quan đến Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Công đoàn,...;

Sở LDDTB&XH phối hợp BHXH thanh tra, kiểm tra tại 59 doanh nghiệp, đề xuất hơn 600 điểm kiến nghị, khắc phục thiếu sót, vi phạm pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn lao động, dạy nghề, khám sức khỏe định  kỳ cho người lao động...qua đó, phát hiện 17 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp và quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 149.000.000 đồng, đã thu hồi được 112.000.000 đồng.

BHXH tỉnh đã phối hợp thanh tra, kiểm tra 258 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi được 2,14 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; truy đóng 1,09 tỷ đồng; xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng và yêu cầu lập thủ tục đóng BHXH, BHYT, BHTn cho 244 lao động.

Ngoài ra, ba ngành đã chỉ đạo LĐLĐ, phòng LĐTB&XH và BHXH các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc triển khai công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua công tác phối hợp đã thu được 4,6 tỷ đồng, truy thu 738 triệu đồng; yêu cầu truy đóng 55 triệu đồng, lập thủ tục đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 296 lao động...

Mặc dù công tác phối hợp của ba ngành được chú trọng hơn các năm trước, nhưng chủ yếu tập trung vào công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình phối hợp năm 2017, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật lao động; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động, thực hiện chương trình quốc gia về lao động; chú trọng xây dựng kế hoạch phối hợp công tác hàng năm; đồng thời tăng cường phối hợp trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả công tác; phấn đấu giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN dưới 4% Kế họach được giao, phối hợp khởi kiện trên 03 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài; tăng cường công tác tuyên truyền; phấn đấu 96% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết được thỏa ước lao động tập thể; có 100% lao động đủ điều kiện trong các doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên; đảm bảo trả lời kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại Hội nghị, BHXH tỉnh đã tiếp nhận bàn giao việc chủ trì công tác phối hợp năm 2017./.

Một số hình ảnh hội nghị:Trần Sơn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344959
Hôm nay: 84Theo tuần: 463Theo tháng: 2227