Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phương thức làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động

In

Để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ngành Bảo hiểm xã hội, rút ngắn thời gian giao dịch giữa đơn vị với cơ quan Bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc giao dịch hồ sơ với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp tục duy trì và cải tiến trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008 về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu  rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49,5 giờ trong năm; đáp ứng nhu cầu giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng WAN từ Bảo hiểm xã hội tỉnh với Bảo hiểm xã hội 12 huyện và với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tập trung máy chủ của Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố về Bảo hiểm xã hội tỉnh để thuận lợi quản lý; đã tổ chức tập huấn cho trên 2000 đơn vị SDLĐ trong giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Hàng năm, thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ quan, ban, ngành tổ chức thanh, kiểm tra các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật nội dung cho website (http://bhxhlamdong.gov.vn/) để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính (thủ tục ISO) được kịp thời bổ sung khi có thay đổi; công bố danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để phục vụ doanh nghiệp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  cho người lao động. Ngoài ra, hàng tháng trên website còn thông báo số liệu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp; gửi các văn bản, giấy tờ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đang hướng đến mức độ 4. Tổng số đơn vị sử dụng lao động đăng ký và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng internet với cơ quan Bảo hiểm xã hội là 2.902 trong đó doanh nghiệp đăng ký là thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử  là 807 đơn vị với tổng số thủ tục hành chính thực hiện qua mạng là 09 bộ thủ tục. Đã cắt giảm thời gian tối đa (một số thủ tục) là 07 ngày làm việc so với quy định. Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến năm 2020 sẽ giảm tổng số thời gian giao dịch giữa các doanh nghiệp với ngành Bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống Bưu điện công ích đối với các đơn vị sử dụng lao động (kinh phí do cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thanh toán) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị sử dụng lao động và người dân nói chung, các doanh nghiệp và người lao động nói riêng được thuận lợi trong việc giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bằng những việc làm thiết thực của mình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã góp phần tạo thuận lợi cho các doanh ngiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh./.

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345191
Hôm nay: 10Theo tuần: 193Theo tháng: 1756