Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Thanh toán phí giám định y khoa đối với người lao động

In

Ngày 18/11/2016 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) ban hành Công văn số 4644/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa (GĐYK), theo đó các trường hợp khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH được thanh toán phí GĐYK, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được thanh toán phí GĐYK

a. Người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) lần đầu hoặc người bị TNLĐ, BNN nhiều lần được chủ sử dụng lao động giới thiệu khám giám định đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2015;

b. Người bị TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN ở mức cao hơn; người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN thuộc Danh mục BNN do Bộ Y tế ban hành mà phát hiện bị BNN trong thời gian quy định kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ BNN theo quy định của Luật ATVSLĐ năm 2015;

c. Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng hoặc đủ điều kiện hưởng BHXH một lần theo quy định của Luật BHXH năm 2014;

d. Thân nhân của những người sau đây chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của Luật BHXH năm 2014: Người đang đóng BHXH bắt buộc, người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện và người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà chết từ ngày 01/01/2016 trở đi.

đ. Đối với các trường hợp nêu tại các điểm a, b khoản này thì thời điểm có kết luận của Hội đồng GĐYK kể từ ngày 01/7/2016 trở đi;

e. Đối với các trường hợp nêu tại các điểm c, d khoản này thì thời điểm có kết luận của Hội đồng GĐYK kể từ ngày 01/01/2016 trở đi.

2. Hồ sơ thanh toán phí GĐYK

a. Biên lai (hóa đơn) thu tiền phí và lệ phí của cơ sở thực hiện GĐYK theo quy định của pháp luật;

b. Biên bản GĐYK theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số Điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế.

Đối với người lao động nêu tại điểm a khoản 1 và thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc nêu tại điểm d khoản 1 nêu trên, nộp hồ sơ thanh toán phí GĐYK cho đơn vị sử dụng lao động nơi người lao động làm việc; nhận tiền phí GĐYK theo hình thức đã đăng ký khi nộp hồ sơ;

Đối với người nêu tại các điểm c và thân nhân nêu tại điểm d khoản 1 nêu trên (trừ thân nhân của người đang tham gia BHXH bắt buộc), nộp hồ sơ thanh toán phí GĐYK cho cơ quan BHXH nơi cư trú; nhận tiền phí GĐYK nơi đã nộp hồ sơ;

Đối với người nêu tại các điểm b khoản 1 nêu trên: Nộp hồ sơ thanh toán phí GĐYK cho cơ quan BHXH nơi đang nhận trợ cấp TNLĐ, BNN, hưu trí trước đó; nhận tiền phí GĐYK tại nơi nộp hồ sơ.

3. Thời hạn thanh toán phí GĐYK tối đa là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối với các trường hợp giám định suy giảm khả năng lao động, đủ điều kiện hưởng phí GĐYK trong năm 2016 mà chưa được thanh toán phí GĐYK, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện rà soát, lập danh sách và phối hợp với Bưu điện để thông báo đến người lao động./.

Hồng Diệp


Các tin khác

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345191
Hôm nay: 10Theo tuần: 193Theo tháng: 1756