Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế năm 2015 và năm 2016
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế năm 2015 và năm 2016

In

Ngày 22 tháng 02 năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với bản báo cáo sơ kết kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 ngành; đồng thời, các đại biểu tại một số đầu cầu trực tuyến đã nêu bật một số kết quả thực hiện tại địa phương, nêu một số kinh nghiệp thực hiện và đề xuất thêm nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục thuế đã chỉ đạo một số nội dung để Bảo hiểm xã hội và Cục thuế  các tỉnh, thành phố thực hiện trong năm 2017 và các năm về sau.

Đối với Lâm Đồng, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng luôn được 2 cơ quan quan tâm chỉ đạo, do đó đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Trên cơ sở các báo cáo và dữ liệu do ngành Thuế cung cấp, BHXH tỉnh đã có các văn bản triển khai rà soát các doanh nghiệp và báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp số 296/QCPH-BHXH-CT chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp mới thành lập nhằm phát triển đối tượng và số thu BHXH, BHYT, BHTN; mặt khác, tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh để khoanh nợ theo quy định.


Năm 2016, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cung cấp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức trả thu nhập gồm 993 đơn vị, trong đó có 586 đơn vị cấp mới mã số thuế, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến 164 đơn vị trên địa bàn 11 huyện, thành phố, trong đó: làm việc và lập biên bản 71 đơn vị về việc rà soát lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; có 93 đơn vị không làm việc được vì một số đơn vị không treo bảng hiệu, nhà dân, một số đơn vị đăng ký địa chỉ này lại là địa chỉ đơn vị khác, một số đơn vị chưa hoạt động, ngưng hoạt động, giải thể, hoặc chủ doanh nghiệp không hợp tác làm việc...

Qua đó, đã đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới cho 22 đơn vị với 234 lao động.

Năm 2017, hai cơ quan tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết, bổ sung sửa đổi một số nội dung, hình thức cung cấp trao đổi thông tin giữa 2 cơ quan; tăng cường phối hợp trong kiểm tra liên ngành về Thuế và thu BHXH.

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cung cấp danh sách các đơn vị thành lập mới cho cơ quan BHXH cả số lao động đơn vị đăng ký (nếu có), để BHXH tỉnh tiếp tục khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345763
Hôm nay: 37Theo tuần: 222Theo tháng: 1979