Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

In PDF.

Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở; Chế độ lương với người làm công tác cơ yếu; Sổ đỏ sẽ ghi tên tất cả thành viên trong gia đình; Chưa xét khen thưởng cho công chức có đơn thư khiếu nại, tố cáo; Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không dùng tiền mặt để thanh toán… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2017.

 

Quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở

Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở bao gồm: Gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe.

Cụ thể, Gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả áp dụng đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám bác sĩ gia đình; gồm 76 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có: Khám bệnh; Tiêm; Băng bó vết thương; Thở oxy… và 241 loại thuốc, trong đó có: Thuốc thuộc nhóm thuốc gây mê, tê và oxy dược dụng; Thuốc giảm đau, chăm sóc giảm nhẹ, thuốc điều trị gút…

Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe áp dụng tại trung tâm y tế cấp huyện và các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Gói này gồm 17 nhóm dịch vụ chủ yếu, trong đó có: Các dịch vụ về tiêm chủng; Các dịch vụ khám, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe; Các dịch vụ y tế học đường…

Trên đây là những nội dung cơ bản tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế; có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Chế độ lương với người làm công tác cơ yếu

Tại Thông tư số 07/2017/TT-BNV, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn cụ thể về chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Theo đó, bảng lương cấp hàm cơ yếu được quy định thành 10 bậc, từ bậc 1 đến bậc 10 tương ứng với hệ số lương từ 4,2 đến 9,2 (cấp bậc quân hàm từ Thiếu úy đến Trung tướng).

Bậc lương cấp hàm cơ yếu cao nhất áp dụng đối với các chức danh thuộc diện xếp lương cấp hàm cơ yếu được quy định như sau: Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, bậc lương cao nhất là 10, hệ số lương 9,20; Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã có bậc  lương cao nhất là 9, hệ số lương là 8,60; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu cấp tỉnh và tương đương có bậc lương cao nhất là 6, hệ số lương 6,60…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Chỉ bị tước GPLX đối với loại xe đã điều khiển khi vi phạm

Đây là một trong những nội dung được Bộ Giao thông Vận tải quy định tại Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Thông tư quy định rõ, trường hợp người vi phạm hành chính có Giấy phép lái xe tích hợp của Giấy phép lái xe có thời hạn và Giấy phép lái xe không thời hạn, bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, người có thẩm quyền quyết định xử phạt phải ghi rõ trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính các hạng xe được phép điều khiển theo Giấy phép lái xe và áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc Giấy phép lái xe không thời hạn đối với loại xe đã sử dụng khi thực hiện hành vi vi phạm (xe ô tô hoặc máy kéo hoặc xe mô tô).

Người vi phạm hành chính được quyền điều khiển những loại xe còn lại được ghi trong Giấy phép lái xe

Người Việt chơi casino phải chứng minh thu nhập từ 10 triệu/tháng

Từ 01/12/2017, người Việt Nam chính thức được tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino trong nước, tuy nhiên, sẽ phải có hồ sơ chứng minh đủ năng lực tài chính. Đây là nội dung được Bộ Tài chính quy định rất cụ thể tại Thông tư số 102/2017/TT-BTC.

Theo đó, hồ sơ chứng minh năng lực tài chính gồm một trong hai loại giấy tờ: Chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân trong vòng 01 năm trước khi vào chơi casino; Giấy tờ chứng minh người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Trong đó, Giấy tờ chứng minh người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên có thể là bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng lương hàng tháng trong 03 tháng gần nhất; Bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản; Bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tiền gửi ngân hàng có thời hạn từ 01 năm trở lên…

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của người chơi phải được doanh nghiệp kinh doanh casino lưu giữ tối thiểu 05 năm để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Sổ đỏ sẽ ghi tên tất cả thành viên trong gia đình

Đây là quy định mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, có hiệu lực từ ngày 05/12/2017.

Theo đó, trên trang 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Sổ đỏ) được ghi như sau: Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” hoặc “gồm bà”, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Như vậy, so với quy định trước đây, Thông tư này đã bổ sung quy định về việc ghi tên lần lượt các thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không dùng tiền mặt để thanh toán

Đây là quy định của Chính phủ tại Nghị định số 117/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/12/2017.

Cụ thể, Thủ trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn ngân hàng có uy tín hàng đầu ở nước sở tại để mở tài khoản phục vụ hoạt động của Cơ quan. Khi trả tiền cho bên thụ hưởng, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải sử dụng các phương tiện thanh toán và gửi chứng từ chi về Việt Nam để kiểm soát, không dùng tiền mặt để chi trả.

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chỉ được sử dụng tiền mặt để thanh toán trong các trường hợp sau: Cơ quan hoạt động tại nước có hệ thống tài khoản thanh toán chưa phát triển, đơn vị cung cấp dịch vụ không mở tài khoản ngân hàng; Các khoản chi được phép chi trả bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.

Chưa xét khen thưởng cho công chức có đơn thư khiếu nại, tố cáo

Nội dung này được thể hiện tại Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

Cụ thể, Thông tư quy định chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân đang trong thời gian bị xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định thêm một số nguyên tắc khác khi xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân, như: Không cộng dồn thành tích đã khen thưởng của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau; Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó; Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất)…

 

Theo website BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346549
Hôm nay: 72Theo tuần: 260Theo tháng: 1297