Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng Đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu mã số bảo hiểm xã hội.
Thứ Hai, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng Đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu mã số bảo hiểm xã hội.

In

Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 về việc hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội  cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tổ chỉ đạo tập huấn và đồng bộ dữ liệu, ban hành kế hoạch tập huấn và tổ chức đồng bộ dữ liệu; trong quá trình thực hiện, cán bộ viên chức của BHXH tỉnh có nhiều sáng kiến áp dụng nhằm đẩy mạnh việc đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, việc đồng bộ dữ liệu là một khối lượng công việc lớn và không ít khó khăn. Do đó, BHXH tỉnh xác định quyết tâm bằng mọi nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực cho công tác này. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ dữ liệu. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, các đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ bản chất, mục đích, sự cần thiết, lợi ích của việc hoàn thiện dữ liệu BHXH, BHYT cũng như việc cấp mã số BHXH.

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2017, tổ chức đồng bộ mã số BHXH cho các đối tượng, ưu tiên các đối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng có thẻ BHYT hết hạn trước 31/12/2017; Đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: Những trường hợp chưa đồng bộ được mã số BHXH, BHXH huyện gửi mẫu TK01-TS kèm danh sách MS1 và đề nghị đơn vị sử dụng lao động phối hợp chuyển mẫu TK01-TS đến tay đối tượng để tổ chức kê khai; sau khi thu hồi mẫu TK01-TS, đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; phối hợp với các nhà IVAN như: VNPT Lâm Đồng (số điện thoại hỗ trợ: 0263.526 527), Viettel Lâm Đồng,… để hỗ trợ các đơn vị SDLĐ thực hiện cập nhật TK01-TS (kèm phụ lục) trên phần mềm; trường hợp đơn vị SDLĐ có số lao động lớn thì thu hồi mẫu TK01 bàn giao cho Bưu điện cùng cấp để tổ chức cập nhật mẫu TK01-TS; Đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT: BHXH huyện phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng giao mẫu TK01-TS kèm thư ngỏ cho đối tượng, tổ chức thu hồi mẫu TK01-TS đã được bổ sung đầy đủ thông tin và bàn giao cho Bưu điện cùng cấp để tổ chức cập nhật dữ liệu (quá trình bàn giao, nhận lại mẫu TK01-TS thực hiện như đối tượng HSSV). Trên cơ sở thống nhất việc nhập dữ liệu mẫu TK01-TS giữa Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh, đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện để tổ chức cập nhật mẫu TK01-TS đảm bảo thời gian, các thông tin được đầy đủ và chính xác.

Sau thời gian triển khai thực hiện đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội theo Đến nay, tổng số hồ sơ cá nhân trên phần mềm TST đã được đồng bộ là 705.167 người, đạt 73,02% tổng số người tham gia BHYT, mục tiêu đặt ra đến hết ngày 31/12/2017, BHXH tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thiện đồng bộ dữ liệu cho tất cả các đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh để cấp mã số BHXH  và tổ chức in lại thẻ BHYT cho người tham gia./.

 

Trần Sơn


Các tin khác

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345749
Hôm nay: 86Theo tuần: 86Theo tháng: 1843