Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính

In

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành BHXH trong 6 tháng cuối năm 2017 được nêu rõ trong báo cáo của BHXH Việt Nam tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 7/2017, tổ chức chiều 26/7, tại Hà Nội. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì Hội nghị.

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông tin báo chí nhiều nội dung thông tin về các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của cơ quan BHXH: Tình hình chi KCB BHYT 6 tháng 2017 (Chi KCB BHYT, Tình hình triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT); Cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 đối với lao động trong doanh nghiệp và một số thông tin về quy trình thu theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam; Một số vấn đề xung quanh việc thay đổi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi; Việc cấp lại sổ BHXH theo mẫu thống nhất, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 6/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016; BH thất nghiệp là 11,28 triệu người, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016; BHXH tự nguyện là 241 nghìn người, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2016 và BHYT là 76,44 triệu người,đạt tỷ lệ bao phủ BHYT82,19% dân số cả nước, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 140.304 tỷ đồng, đạt 49,53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017, tăng 24.408 tỷ đồng (21,06%) so với cùng kỳ năm 2016.

Toàn Ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 4,49 triệu lượt người, trong đó: Giải quyết chế độ BHXH hàng tháng là 62.041 lượ người; giải quyết trợ cấp một lần: 326.953 lượt người; chế độ ốm đau, tai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: 4.100.252 lượt người. Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 75,57 triệu lượt người, tăng 7,7 triệu lượt người (11,4%) so với cùng kỳ năm 2016.

6 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các giải pháp điều hành của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền áp dụng nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đối tượng tham gia và thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện hiệu quả, công tác thu, phát triển đối tượng tham gia có nhiều đổi mới. Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai, thực hiện theo quy định; quy trình, thủ tục cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng cải cách thủ tục hành chính. Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH kịp thời, đúng quy định, đã ban hành quyết định cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; thực hiện quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Công tác thực hiện chính sách BHYT: thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT đầy đủ, kịp thời; tổ chức ký kết hợp đồng KCB BHYT với 2.169 cơ sở y tế. Hệ thống thông tin giám định đã tiếp nhận 77,31 triệu hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT, đạt tỷ lệ liên thông dữ liệu 98,1% và thực hiện giám định tự động hơn 75,8 triệu hồ sơ với số tiền đề nghị thanh toán là 39.004 tỷ đồng. Nhìn chung, các địa phương đã tổ chức tốt công tác giám định chi phí KCB BHYT, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc về thủ tục KCB BHYT, quản lý chặt chẽ quỹ BHYT, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ người dân. Công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã được các đơn vị trong ngành chú trọng, chi trả kịp thời, đúng đối tượng cho hơn 3,5 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần, mai táng phí, trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức. Trong đó, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện cho 2,8 triệu người.

Đại diện Ban Thu, BHXH Việt Nam trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Hội nghị

Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, định hướng kịp thời các vấn đề mà dư luận, người dân, người lao động quan tâm. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương được triển khai sớm và đồng bộ. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “BHYT toàn dân – Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 đã thu hút được sự quan tâm của nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực về BHYT. Đã cắt giảm được 04 thủ tục hành chính, đưa số TTHC của Ngành từ 32 TTHC xuống còn 28 TTHC; thực hiện quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với cơ quan BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện các dự án công nghệ thông tin có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của Ngành, đó là: Hệ thống kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc; Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH; hoàn thiện bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính kế toán; xây dựng hạ tầng kỹ thuật để triển khai các phần mềm nghiệp vụ của Ngành.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hoàn thiện bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính kế toán và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương; Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng;  giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các câu hỏi của các phóng viên, biên tập viên xoay quanh một số nội dung như: Tình trạng trục lợi Quỹ BHYT tại các cơ sở y tế vẫn tiếp tục gia tăng và giải pháp cho vấn đề này; vấn đề nợ đọng, trốn đóng BHXH; tình trạng doanh nghiệp sa thải người lao động cao tuổi; khởi kiện các đơn vị nợ BHXH.. đã được Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của BHXH Việt Nam, đại diện Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Vụ BHYT (Bộ Y tế), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giải đáp đầy đủ, thấu đáo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh: BHXH Việt Nam luôn sẵn sàng cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời những vấn đề “nóng’ về BHXH, BHYT mà dư luận quan tâm đến các cơ quan thông tấn, báo chí và mong muốn, thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng BHXH Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để người dân hiểu và tích cực tham gia./.

 

 

Theo Website BHXH VN

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345191
Hôm nay: 11Theo tuần: 194Theo tháng: 1757