Thứ Ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Cả nước bàn giao được 9.350.542 sổ BHXH cho người lao động

In
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 15/12/2017, cả nước đã bàn giao được 9.350.542 sổ BHXH cho người lao động đạt khoảng 68,2% số sổ phải bàn giao (vượt 8,2% so với kế hoạch số 112/KH-BHXH).

Bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại tỉnh Quảng Trị

 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều sổ BHXH, đặc biệt sổ BHXH cấp cho người lao động có thời gian công tác giai đoạn trước chưa được hoàn thiện, bổ sung các tiêu thức còn thiếu. Việc chuyển giao sổ BHXH đã đươc ký kết với Bưu điện tỉnh, tuy nhiên, một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng cơ quan Bưu điện nhận không trả ngay cho người lao động hoặc chỉ chuyển trả cho đơn vị sử dụng lao động, không trả đến tận tay người lao động. Nguyên nhân là một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai của cơ quan Bưu điện. Cán bộ cơ quan BHXH được giao nhiệm vụ trả sổ BHXH nhưng chưa thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của BHXH Việt Nam… Khi in, rà soát tờ khai quá trình đóng BHXH của người lao động, vẫn để sót thông tin, cập nhật thông tin chưa đầy đủ.

Trong công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, tính đến 15/12, toàn Ngành đã cấp 16,6 triệu thẻ BHYT theo mã số BHXH trên tổng số 66,6 triệu bản ghi dữ liệu người tham gia BHYT đã được đồng bộ và cấp mã số, đạt tỷ lệ 21,9% tổng số người tham gia BHYT. Hầu hết BHXH các tỉnh, thành phố tập trung cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho đối tượng tăng mới, người tham gia BHYT có thẻ BHYT hết hạn trong năm 2017, còn đối với thẻ BHYT có giá trị sử dụng sang năm 2018 như hưu trí, người có công… thì chưa thực hiện đổi thẻ. Một số đối tượng chỉ tham gia BHYT, được ngân sách Nhà nước đóng BHYT hoặc hỗ trợ một phần mức đóng tuy đã được đồng bộ và cấp mã số BHXH theo dữ liệu hộ gia đình. Tuy nhiên, danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 chưa được UBND tỉnh, tỉnh thành phố phê duyệt. Một số trường hợp đã đồng bộ, nhưng vẫn còn thiếu một số thông tin để xác định mơi đối tượng sinh sông vì vậy, phải bổ sung để in trên thẻ BHYT.

BHXH Việt Nam yêu cầu, trong công tác trả sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, Ban Sổ - Thẻ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời bàn giao sổ BHXH đã rà soát hoàn chỉnh để ngành Bưu điện trả sổ cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra việc ngành Bưu điện trả sổ cho người lao động, đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho người lao động. Chủ trì, phối hợp với Ban Thu và Trung tâm CNTT chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung in toàn bộ danh sách người tham gia BHYT đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình đã được cấp mã số BHXH. Phối hợp với Trung tâm CNTT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bổ sung, hoàn thiện dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành liên quan chủ động báo cáo UBND tỉnh sớm phê duyệt danh sách các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ một phần mức đóng BHYT trong tháng 12/2017.

Trung tâm CNTT phối hợp với Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bổ sùn, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, đảm bảo cấp 100% thẻ BHYT theo mã số BHXH đã được đồng bộ. Bố trí tổ thường trực kịp thời xử lý những vướng mắc của BHXH các tỉnh trong quá trình in trả sổ BHXH cho người lao động và đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH.

BHXH các tỉnh, thành phố cử cán bộ chuyên trách theo dõi việc trả sổ BHXH, chủ động, độc lập kiểm tra, đôn đốc việc trả sổ BHXH của BHXH các tỉnh được phân công. Không để tình trạng sổ BHXH đã in nhưng không bàn giao đến tận tay người lao động. Kịp thời tổng hợp những tồn tại, vướng mắc trong quá trình trả sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH gửi BHXH Việt Nam để có hướng xử lý, không được để đơn vị, người dân bức xúc, phản ánh…/.

Theo Tạp chí BHXH

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346345
Hôm nay: 8Theo tuần: 176Theo tháng: 2146