Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Gần 750.000 sổ BHXH đã được bàn giao cho NLĐ

In

Theo số liệu tổng hợp của Ban Sổ - Thẻ, dựa trên số liệu báo cáo của 61/63 tỉnh thành phố, tính đến hết tháng 4/2017, đã có 746.152 sổ BHXH được bàn giao cho NLĐ.

ban giao so 240417 01.jpg

Trong đó, một số tỉnh đã thực hiện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ với số lượng lớn như: Đồng Nai với 305.633 sổ; Hải Phòng với 74.623 sổ; Tp.Hồ Chí Minh với 62.030 sổ; Vĩnh Phúc với 69.517 sổ; Thái Bình 30.984 sổ; Tiền Giang với 16.890 sổ; Nam Định với 13.450 sổ; Hải Dương 11.457 sổ; Quảng Ngãi với 11.504 sổ; Thanh Hóa với 10.835 sổ;...

Trước đó, trong tháng 3/2017, BHXH Việt Nam đã có 04 Đoàn Công tác do Ban Sổ - Thẻ chủ trì, phối hợp với Ban Thu và Trung tâm Công nghệ thông tin làm việc tại BHXH 30 tỉnh, thành phố và khảo sát đến BHXH cấp huyện về công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

Theo đó, trên tinh thần Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ và Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 10/01/2017 của BHXH Việt Nam đã có: 24/30 tỉnh, thành phố tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện phối hợp tổ chức bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; 30/30 tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ BHXH; 30/30 tỉnh, thành phố đã thành lập các Tổ Chỉ đạo, Tổ Thẩm định, Tổ Nhập liệu, quy định rõ thành phần, trách nhiệm của các Tổ để triển khai hiệu quả các mặt của công tác trọng tâm này.

Đặc biệt, trong số 30 tỉnh, thành phố này đã có 07 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hoàn thành công tác bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trong năm 2017, cụ thể gồm: Hà Nội, An Giang, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH; đồng thời, tổ chức tập huấn cho BHXH cấp huyện và các đơn vị sử dụng lao động thực hiện; việc tổ chức tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động và NLĐ để phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cũng được triển khai một cách tích cực tại các địa phương.

Nhìn chung, kết quả làm việc của các Đoàn Công tác cho thấy, các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện theo đúng quy trình tại Công văn số 4027/BHXH-ST của BHXH Việt Nam. Hiện tại, hầu hết các tỉnh đã thực hiện in mẫu 03, danh sách 01 bàn giao cho đơn vị sử dụng lao động để chuyển NLĐ đối chiếu, xác nhận; đa phần các tỉnh đã thu mẫu 03 và sổ BHXH về, đồng thời tiến hành rà soát, in lại sổ, bàn giao cho NLĐ.

Nguồn Website BHXH VN

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345191
Hôm nay: 10Theo tuần: 193Theo tháng: 1756