Thứ Sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

In

Thực hiện Công văn số 2006/BNV-TL ngày 14/4/2017 của Bộ Nội vụ đề nghị tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Để có cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Lam Binh 080517.JPG
Ảnh minh họa


Thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Công văn số 1161/BHXH-TCCB ngày 29/3/2013 của BHXH Việt Nam về phụ cấp, trợ cấp đối với công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, ngoài nêu số liệu, địa bàn thực hiện thì cần đánh giá khái quát kết quả và đưa ra những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế (nếu có), đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Thứ hai, trường hợp BHXH tỉnh, thành phố không có trụ sở BHXH cấp huyện nằm trong địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn phải báo cáo để BHXH Việt Nam nắm bắt tình hình chung.

Thứ ba, BHXH các tỉnh, thành phố khi gửi báo cáo, thì ngoài gửi bằng văn bản giấy về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi kèm bản điện tử vào hộp thư tienluongvss@gmail.com. Thời gian gửi trước ngày 16/5/2017.

Nguồn BHXH VN

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344646
Hôm nay: 5Theo tuần: 458Theo tháng: 1858