Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Tóm tắt Luật BHYT, Nghị định 62/CP và Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC

I/-NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1-Phạm vi áp dụng Luật Bảo hiểm y tế:

1.1- Diện bắt buộc: Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam (theo lộ trình quy định của Luật)

1.2- Đối tượng áp dụng theo diện tự nguyện:

Tất cả các đối tượng là công dân Việt Nam có nhu cầu tham gia BHYT mà chưa đến thời điểm tham gia theo diện bắt buộc.

2-Chính sách của Nhà nước đối với BHYT:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho quỹ KCB BHYT;
- Ngân sách nhà nước hoặc ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức phí BHYT cho các nhóm đối tượng sau:
· Trẻ em dưới 6 tuổi;

· Người có công cách mạng; người trực tiếp tham gia chống Mỹ theo quy định của CP.

· Bảo trợ xã hội; người 85 tuổi trở lên;

· Người nghèo; dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn;

· Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đương nhiệm;

· Cựu chiến binh; Thân nhân người có công với cách mạng.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% phí BHYT cho học sinh sinh viên; 50% cho hộ cận nghèo.

- Ngân sách quốc phòng hỗ trợ 100% phí BHYT cho thân nhân sĩ quan và hạ sĩ quan đang tại ngũ.

3-Quyền lợi BHYT:

· Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

· Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh;

· Vận chuyển người bệnh lên tuyến trên cho một số đối tượng;

· Quyền lợi BHYT không phụ thuộc vào mức phí đóng BHYT.

Thanh toán chi phí KCB khác nhau giữa các nhóm đối tượng với các mức 100% , 95% , 80%. Trường 

hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự của các nhóm đối tượng ở mục II dưới đây.

Danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật để thanh toán BHYT áp dụng theo danh mục của Bộ y tế quy định. Bộ y tế là cơ quan quản lý nhà nước về BHYT, chịu trách nhiệm ban hành và hướng dẫn thực hiện những quy định về việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Các bệnh viện và cơ sở y tế là nơi chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức KCB BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Người tham gia BHYT được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT tối thiểu 12 tháng một lần. Đi KCB phải trình 

thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. Khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu phải có giấy 

chuyển viện.

4- Quỹ BHYT:

· Được hình thành từ mức phí đóng BHYT của các đối tượng tham gia theo mức lương tối thiểu chung hoặc theo mức tiền lương, tiền công hiện hưởng của người lao động.

· Hỗ trợ từ ngân sách;

· Định kỳ 3 năm, kiểm toán quỹ BHYT.

Phí đóng BHYT được Chính phủ điều chỉnh theo từng thời kỳ nhưng tối đa không quá 6% lương tối thiểu chung hoặc không quá 6% tổng quỹ lương của các đơn vị sử dụng lao động.

5- BHYT không thanh toán trong các trường hợp:

· Bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động hoặc vi phạm pháp luật về giao thông.

· Đã được NSNN chi trả.

· Điều dưỡng, an dưỡng

· Khám sức khỏe

· Xét nghiệm, chẩn đoán thai

· Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, KHHGĐ, nạo hút thai, phá thai

· Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

· Chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính…

· KCB phục hồi chức năng

· Tự tử, tự gây thương tích.

· Nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác

· KCB các tổn thương do hành vi VPPL của người đó gây ra.

· Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

· Thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học

· Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt.

Trong lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, những người chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc sẽ được tham gia BHYT tự nguyện. Quyền lợi BHYT không có sự khác biệt so với đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Tham gia theo hộ gia đình, phí BHYT được giảm từ người thứ hai trở đi khi có 100% số thành viên trong hộ gia đình tham gia.

6- Các đối tượng tham gia được thanh toán chí phí KCB với mức chung trong các trường hợp sau:

6.1- KCB không đúng nơi đăng ký KCB nhưng có trình thẻ.

- Thanh toán 30% chi phí KCB tại bệnh viện hạng I và không quá 40 lần lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng kỹ thuật cao chi phí lớn

- Thanh toán 50% chi phí KCB tại bệnh viện hạng II và không quá 40 lần lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng kỹ thuật cao chi phí lớn

- Thanh toán 70% chi phí KCB tại bệnh viện hạng III và không quá 40 lần lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng kỹ thuật cao chi phí lớn

- Thanh toán 50% thuốc ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục đã được phép lưu hành theo mức hưởng của từng đối tượng và tương ứng với các hạng của bệnh viện.

6.2 - Thanh toán 100% chi phí khi:

- Khám chữa bệnh ở tuyến phường xã;

- Chi phí cho một lần KCB dưới 15% lương tối thiểu chung.

7 - KCB theo yêu cầu riêng (không đúng nơi đăng ký KCB, không trình thẻ BHYT và các cơ sở KCB 

không ký hợp đồng KCB BHYT). Thanh toán cho mỗi đợt khám và điều trị (thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH). Mức thanh toán theo chi phí thực tế theo mức hưởng 100%, 95% , 80% của từng đối tượng nhưng tối đa không vượt quá mức quy định theo khung của phụ lục 2 trong Thông tư 09.

7.1- Trường hợp điều trị ngoại trú:

Bệnh viện Hạng III trở xuống: 55.000đ

Bệnh viện Hạng II : 120.000đ

Bệnh viện Hạng I : 340. 000đ.

7.2- Trường hợp điều trị nội trú:

Bệnh viện Hạng III trở xuống: 450.000đ

Bệnh viện Hạng II : 1.200.000đ

Bệnh viện Hạng I : 3.600.000đ.

7.3- Khám chữa bệnh ở nước ngoài: thanh toán 4.500.000đ.

II- Đối tượng, mức đóng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT:

NHÓM ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT

MỨC ĐÓNG

HIỆN NAY

(từ năm 2010)

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH

Điều kiện thanh toán

Mức thanh toán

A-DIỆN THAM GIA BẮT BUỘC

1- CBCC, người lao động, làm việc theo HĐ không xác định thời hạn hoặc HĐ từ 3 tháng trở lên, kể cả 

lao động người nước ngoài.

4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.

 Trong đó:

-Người SDLĐ đóng 3%;

-Người LĐ đóng 1,5%.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

- Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên.

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

2- Sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng vũ trang. Công nhân quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp.

4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.

Trong đó:

-Quân nhân đóng 1,5%;

-Bộ quốc đóng phòng 3%.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Thanh toán 100% chi phí KCB trong quy định .

-Thanh toán 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

- Thanh toán 100%  cho 1 lần sử dụng, nhưng không quá 40 lần lương tối thiểu chung (TTC). Phần còn lại do ngân sách của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.

3- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động từ quỹ BHXH.

Quỹ BHXH đóng bằng 4,5% lương hưu và tiền trợ cấp MSLĐ.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

-Thanh toán 95% chi phí KCB trong quy định.

-Thanh toán 95% chi phí KCB  cho 1 lần sử dụng, không quá 40 lần lương TTC

-Thanh toán 95% của 50% thuốc ngoài danh mục, thuốc chống ung thư và chống thải ghép đã được phép lưu hành.

4- Người đang hưởng TC BHXH hàng tháng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4,5% lương tối thiểu chung, Do quỹ BHXH đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

5- Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách NN.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

6- Cán bộ phường xã đang hưởng TC BHXH

4,5% lương tối thiểu chung, do quỹ BHXH đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

7- Cán bộ phừơng xã đang hưởng TC từ ngân sách NN.

4,5% mức lương tối thiểu chung, do ngân  sách đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

8- Đang hưởng TC thất nghiệp.

4,5% mức trợ cấp thất nghiệp do tổ chức BHXH đóng.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

9-Người có công cách mạng: t/g CM trước 19/8/1945, Mẹ VNAH, thương binh, người hưởng CS như 

TB.

4,5% lương tối thiểu chung, do NSNN đảm bảo. 

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

-Tham gia BHYT liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán phí vận chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (cả đi và về).

- Thanh toán 100 % chi phí KCB trong quy định, kể cả trường hợp sử dụng chi phí kỹ thuật cao chi phí lớn.

-Thanh toán 100% của  50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục,  đã được phép lưu hành.

- 0,2 lít xăng/km. Thanh toán tại cơ sở y tế.

Các đối tượng có công còn lại được thanh toán 100%,  nhưng không quá 40 lần lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn.

10-Cựu chiến binh.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách NN đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

-Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

11- Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo quy định của Chính phủ.

4,5% lương tối thiểu chung do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

12- Đại biểu quốc hội, ĐB HĐND các cấp đương nhiệm.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

13- Người thuộc diện bảo trợ xã hội.

4,5% lương tối thiểu chung, do NSNN đảm bảo. 

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán phí vận chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (cả đi và về).

- Thanh toán 95 % chi phí KCB trong quy định.

- Thanh toán 95% chi phí KCB  cho 1 lần sử dụng, nhưng không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

-Thanh toán 95% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

- 0,2 lít xăng/km. Thanh toán tại cơ sở y tế.

14- Hộ nghèo , dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách nhà nước đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán phí vận chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (cả đi và về).

- Thanh toán 95 % chi phí KCB trong quy định.

- Thanh toán 95% chi phí KCB  cho 1 lần sử dụng, nhưng không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

-Thanh toán 95% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

- 0,2 lít xăng/km. Thanh toán tại cơ sở y tế.

15- Thân nhân người có công với cách mạng.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách nhà nước đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

16- Thân nhân sĩ quan hạ sĩ quan tại ngũ.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách quốc phòng đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành..

17- Trẻ em dưới 6 tuổi.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách địa phương đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Thanh toán phí vận chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (cả đi và về).

- Thanh toán 100 % chi phí KCB trong quy định, kể cả trường hợp sử dụng chi phí kỹ thuật cao chi phí lớn.

-Thanh toán 50% thuốc ngoài danh mục, thuốc chống ung thư và chống thải ghép đã được phép lưu hành.

-0,2 lít xăng/km. Thanh toán tại cơ sở y tế.

18- Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình theo quy định của pháp luật.

4,5% lương tối thiểu chung, do ngân sách nhà nước đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

19-Người nước ngoài học tập tại VN, được nhà nước VN cấp học bổng.

4,5% lương tối thiểu chung, do đơn vị cấp học bổng đảm bảo.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.


20- Hộ gia đình cận nghèo.

4,5% lương tối thiểu chung. Gia đình đóng 50%, ngân sách địa phương hỗ trợ 50%.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán phí vận chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (cả đi và về).

- Thanh toán 80 % chi phí KCB trong quy định.

- Thanh toán 80% chi phí KCB  cho 1 lần sử dụng, nhưng không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

-Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục đã được phép lưu hành.

-0,2 lít xăng/km. Thanh toán tại cơ sở y tế.

21- Học sinh sinh viên

3% lương tối thiểu chung. HSSV đóng tối đa 70% mức phí, ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 30%.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.


B-DIỆN THAM GIA TỰ NGUYỆN

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

MỨC THANH TOÁN

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

MỨC ĐÓNG


22-  Người thuộc hộ gia đình (năm 2012 tham gia BHYT bắt buộc).

4,5% lương tối thiểu chung. 100% thành viên trong hộ khẩu tham gia được giảm.  Từ người thứ 2 trở đi giảm dần 10%, từ người thứ 5 trở đi đóng 60% của người thứ nhất.

Từ 01/01/2012, Ngân sách NN hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với hộ có mức sống trung bình.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

23- Thân nhân người lao động: Tham gia theo đơn vị của người lao động. (Năm 2014 tham gia BHYT bắt buộc).

4,5% lương tối thiểu chung, từ người thứ 2 trở đi được giảm dần 10%. Từ người thứ 5 trở  đi đóng 60% 

mức phí của người thứ nhất. Từ năm 2014 đóng 3% lương tối thiểu chung.

-Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

24- Xã viên HTX, hộ kinh doanh cá thể.

(Năm 2014 tham gia BHYT bắt buộc).

4,5% lương tối thiểu chung.

- Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

- Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.


25- Công nhân cao su, TN XP thời kháng chiến chống Pháp, người hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh dài ngày, người hoạt động không chuyên trách cấp xã(Từ năm 2010 tham gia BHYT bắt buộc).

- Mức đóng: 4,5% lương tối thiểu chung.

- Trách nhiệm đóng: Ngân sách Nhà nước đảm bảo cho các đối tượng: CN cao su, TNXP, LĐ đang 

hưởng TC ốm đau dài ngày. Cán bộ HĐ không chuyên trách:  UBND xã đóng 2/3 và đối tượng đóng 1/3 mức đóng.

- Phương thức đóng: Hàng tháng, tổ chức BHXH đóng BHYT cho CN cao su và LĐ đang hưởng chế độ ốm đau dài ngày. Hàng năm, đơn vị quản lý TNXP đóng BHYT cho đối tượng. Hàng tháng, UNBD xã đóng 

BHYT cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã  và trích từ tiền phụ cấp hàng tháng của đối tượng nộp cùng lúc vào quỹ BHYT.

- Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

- Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.

26- Cán bộ dân số gia đình và trẻ em ở phường xã. (Năm 2014 tham gia BHYT bắt buộc).

4,5% lương tối thiểu chung.

Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và có trình thẻ BHYT.

- Sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

-Tham gia liên tục từ đủ 36 tháng trở lên:

- Thanh toán 80% chi phí KCB trong quy định..

- Thanh toán 80%  cho 1 lần sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 lần lương tối thiểu chung.

- Thanh toán 80% của 50% thuốc chống ung thư và chống thải ghép ngoài danh mục, đã được phép lưu hành.


 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344699
Hôm nay: 75Theo tuần: 348Theo tháng: 2385